Welkom op de website van de 

Taakgroep Kerk & milieu / Samenleving

 bennekom


Wie zijn  we?  We praten en doen!

Wij zijn de Taakgroep Kerk & Milieu / Samenleving te Bennekom. We houden zo'n vijf tot zes bijeenkomsten per jaar.

Tijdens onze de Taakgroepbijeenkomsten gaat het over actuele thema's op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en filosofie en maatschappelijke onderwerpen vanuit het perspectief van onze christelijke opdracht. 

De Taakgroep bestaat uit ca. 15 vaste deelnemers. Eén of meer deelnemers bereiden het onderwerp van een avond voor op basis van boeken, documentaires en / of artikelen. De gesprekken duren één tot anderhalf uur.

Door met elkaar in gesprek te gaan tijdens onze periodieke bijeenkomsten, bevorderen we de  bewustwording op het terrein van duurzaamheid in de ruimste zin.

Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw waren onder andere het "Handvest Voor De Aarde", de activiteiten van het Landelijk Missionair Collectief en het Conciliair proces belangrijke inspiratiebronnen voor het ontstaan van de Taakgroep.  De door de Verenigde Naties in 2015 vastgestelde 17 Duurzaamheidsdoelstellingen zijn nu ook een belangrijk aanknopingspunt voor ons denken en handelen. Tot 2016 was de Taakgroep onderdeel van de taakgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). De Taakgroep heeft contacten met onder andere het landelijk bureau van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) te Utrecht (Groene kerken)  en de Gemeente Ede. Met vele tientallen kerken in het land hebben we contacten in verband met advisering over duurzaamheidsmaatregelen voor kerkgebouwen.

De Taakgroep bestaat uit leden van de PKN Brinkstraatkerk, PKN Hervormd Bennekom, Rooms Katholieke kerk Bennekom en de Vrijzinnigen Bennekom.

Je hoeft geen vaste deelnemer van de taakgroep te zijn om een avond bij te wonen; als gast kan je ook voor een onderwerp kiezen dat jouw speciale belangstelling heeft.

Na afloop bent je vrij daar al dan niet bij de verdere (huishoudelijke) besprekingen te blijven.

De lokale activiteiten van A-Rocha zijn een vast onderwerp van onze bijeenkomsten. Daarnaast zijn we actief betrokken bij het vormgeven van de Scheppingszondag (eens per twee jaar) in vier Bennekomse kerken.  De Taakgroep organiseert jaarlijks een thema-avond over een actueel onderwerp, waarvoor we een speciale meestal landelijk bekende inleider uitnodigen.

Doel van deze website

Met deze website willen we informatie geven over de activiteiten van de Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving in de ruimste zin. Je vindt er de agenda voor komende activiteiten. Van de belangrijkste onderwerpen die we tijdens onze bijeenkomsten bespraken vind je aanvullende informatie als naslag. We proberen deze informatie zo actueel mogelijk te houden door relevante gebeurtenissen die later dan de oorspronkelijke bespreking gebeuren ook te vermelden. Daar waar relevant treft je algemene informatie aan over duurzaamheid.

We zullen op een apart onderdeel van deze website regelmatig nieuwsberichten plaatsen. Houd dus de website in de gaten! /nieuws


Programma 2018 / 2019


14 november 2018

Hans Achterhuis, (vervolg) bespreking van zijn boek: Koning van Utopia(onder voorbehoud)

Plaats: De Brink te Bennekom

aanvang 19.30 uur

Hans Achterhuis, website: www.hansachterhuis.nl/
VPRO Boeken, interview met Hans Achterhuis www.vpro.nl/boeken/speel~VPWON_1250361~.html
Recensie in Trouw: www.trouw.nl/samenleving/in-utopia-wonen-is-ook-niet-alles~a9096652/
Recensie in de Volkskrant: www.volkskrant.nl/recensies/brekend-utopia-is-geen-utopie~a4382345/
Uitgever lemniscaat: www.lemniscaat.nl/Non-fictie/Filosofie/titels/9789047708742/Koning%20van%20Utopia

17 november 2018

Drieluik dag 1: "klimaatwandeling" door het dorp Bennekom, waarbij we kerken, het Vallei-Energieproject en een goed geïsoleerde woning willen bezoeken om de deelnemers voor te lichten over methoden om duurzaamheid te stimuleren.

18 november 2018Drieluik dag 2: Scheppingszondag. Voor meer informatie en inspiratie zie: /actie/scheppingszondag    
19 november 2018't kerkheemDrieluik dag 3: voorlichtingsavond. Wethouder Lex Hoefsloot houdt een inleiding over "Ede van het Gas los vóór 2030". Alle Bennekommers welkom!
9 januari 2019Brink
Brainstormen met gemeente Ede over concrete maatregelen die je kunt nemen in het kader van de energietransitie. Bijvoorbeeld: wat te doen als je cv ketel op gas het nu begeeft....
27 februari 2019Idemonderwerp volgt
10 april 2019Idemonderwerp volgt


Onderwerpen die op de plank liggen

Al Gore, Documentaire An Inconvenient Truth 2
2018, zodra beschikbaar op DVD (na 28 maart 2018)
Thema-avond met een bekende inleider die discussie leidt.
Voor een interview met Al Gore:  www.vpro.nl/cinema/lees/artikelen/interviews/2017/Al-Gore-over-An-Inconvenient-Truth-2.html
Thomas Piketty: "het zwarte gat in de eurozone"Pamflet. zie: decorrespondent.nl/7258/europa-wordt-sterker-alleen-niet-aan-de-belangrijkste-fronten/334840572-d9e77cb5www.trouw.nl/democratie/thomas-piketty-we-gaan-nu-door-met-een-parlement-voor-de-eurozone-of-we-vallen~a8797d89/
Willem Ferwerda, duurzame troonrede 2017
Tekst van de toespraak:  www.commonland.com/_doc/DuurzameTroonrede5sept2017WillemFerwerda_79985935.pdf  
Willem Schinkel, het antropoceen, een nieuw tijdperkAntropoceen, een nieuw tijdperk. Uitzending Buitenhof dd 03 juni 2018 : www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_13031547~het-antropoceen-een-nieuw-tijdperk~.html    
Koos van Noppen, pamflet "messentrekkers bij de Nachtwacht ARochaPampflet "Messentrekkers bij de Nachtwacht" zie nederland.arocha.org/wp-content/uploads/sites/12/2018/05/Messentrekkers-bij-de-Nachtwacht.pdf ; ook in een artikel Trouw wordt hieraan aandacht besteed:  www.trouw.nl/religie-en-filosofie/zonnepanelen-en-fairtradekoffie-maar-wel-gewoon-het-vliegtuig-in~ae9c26af/


opbrengst  energie van 84 zonnePanelen de Brink

Verwachte opbrengst (kwh)

kalenderjaar


14.000          

Opbrengst  live
 monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=3cc2506e-0ddd-46df-afd5-2e89980feb4a
Totale opbrengst vanaf plaatsing v.a. april 201626.360De hoeveelheid bespaarde CO2 is in bovenstaande link te volgen. 


EdEse geloofsgemeenschappen voor duurzaamheid 

Geïnspireerd door de VN Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (september 2015) en het Klimaatakkoord van Parijs (december 2015) werken we aan een project om (de leden van) geloofsgemeenschappen in de gemeente Ede bewust te maken van de van de noodzaak tot CO2 reductie. 

De Taakgroep KMS Bennekom is door de gemeente Ede gevraagd om op grond van onze expertise en namens onze achterban te participeren in deze Denktank.

De gemeente Ede heeft als doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen alle energie die op het grondgebied van Ede wordt gebruikt, moet ook op het grondgebied van Ede duurzaam worden opgewekt. Ook de Taakgroep KMS is door de gemeente uitgenodigd om deel te nemen. 


Denktank Ede energieneutraal

De Taakgroep KMS Ede is door de gemeente gevraagd om op grond van onze expertise en achterban te participeren in de Denktank.Project: 

Energyparties (2017)


Project: 

Duurzame kerkverwarming (2014)

David Ketel en Rinus Scheele hebben in 2014 het boekje "duurzame kerkverwaming" geschreven. De taakgroep heeft het uitgegeven. Je kunt het bestellen: maak € 17,95 over op NL29INGB0002312463 tnv ZWO Bennekom, onder vermelding van de titel en je huisadres.


Project: 

Loskoppelen Hemelwaterafvoer 2016

De hemelwaterafvoeren van de RK Kerk in Bennekom zijn losgekoppeld van de riolering. Er stroomt nu geen schoon water meer in het riool, waardoor de vuilwaterverwerking efficiënter en minder verspillend kan werken.

https://www.youtube.com/watch?v=t_jK7NIvero