Welkom op de website van de

Taakgroep Kerk & milieu / Samenleving

bennekom


Wie zijn  we?  We praten en doen!

Wij zijn de Taakgroep Kerk & Milieu / Samenleving te Bennekom. We houden zo'n vijf tot zes bijeenkomsten per jaar.

Tijdens onze de Taakgroepbijeenkomsten gaat het over actuele thema's op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en filosofie en maatschappelijke onderwerpen vanuit het perspectief van onze christelijke opdracht. 

De Taakgroep bestaat uit ca. 15 vaste deelnemers. Eén of meer deelnemers bereiden het onderwerp van een avond voor op basis van boeken, documentaires en / of artikelen. De gesprekken duren één tot anderhalf uur.

Door met elkaar in gesprek te gaan tijdens onze periodieke bijeenkomsten, bevorderen we de  bewustwording op het terrein van duurzaamheid in de ruimste zin.

Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw waren onder andere het "Handvest Voor De Aarde", de activiteiten van het Landelijk Missionair Collectief en het Conciliair proces belangrijke inspiratiebronnen voor het ontstaan van de Taakgroep.  De door de Verenigde Naties in 2015 vastgestelde 17 Duurzaamheidsdoelstellingen zijn nu ook een belangrijk aanknopingspunt voor ons denken en handelen. Tot 2016 was de Taakgroep onderdeel van de taakgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). De Taakgroep heeft contacten met onder andere het landelijk bureau van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) te Utrecht (Groene kerken)  en de Gemeente Ede. Met vele tientallen kerken in het land hebben we contacten in verband met advisering over duurzaamheidsmaatregelen voor kerkgebouwen.

De Taakgroep bestaat uit leden van de PKN Brinkstraatkerk, PKN Hervormd Bennekom, Rooms Katholieke kerk Bennekom en de Vrijzinnigen Bennekom.

Je hoeft geen vaste deelnemer van de taakgroep te zijn om een avond bij te wonen; als gast kan je ook voor een onderwerp kiezen dat jouw speciale belangstelling heeft.

Na afloop bent je vrij daar al dan niet bij de verdere (huishoudelijke) besprekingen te blijven.

De lokale activiteiten van A-Rocha zijn een vast onderwerp van onze bijeenkomsten. Daarnaast zijn we actief betrokken bij het vormgeven van de Scheppingszondag (eens per twee jaar) in vier Bennekomse kerken.  De Taakgroep organiseert jaarlijks een thema-avond over een actueel onderwerp, waarvoor we een speciale meestal landelijk bekende inleider uitnodigen.

Doel van deze website

Met deze website willen we informatie geven over de activiteiten van de Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving in de ruimste zin. Je vindt er de agenda voor komende activiteiten. Van de belangrijkste onderwerpen die we tijdens onze bijeenkomsten bespraken vind je aanvullende informatie als naslag. We proberen deze informatie zo actueel mogelijk te houden door relevante gebeurtenissen die later dan de oorspronkelijke bespreking gebeuren ook te vermelden. Daar waar relevant treft je algemene informatie aan over duurzaamheid.

We zullen op een apart onderdeel van deze website regelmatig nieuwsberichten plaatsen. Houd dus de website in de gaten! /nieuws


opbrengst energie van 84 zonnePanelen de Brink

Verwachte opbrengst (kwh)

Gerealiseerde opbrengst, gemiddeld

kalenderjaar

kalenderjaar

14.000   

14.560      

Opbrengst live
monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/kiosk?guid=3cc2506e-0ddd-46df-afd5-2e89980feb4a
Totale opbrengst KWH vanaf plaatsing
Per dag gemiddeld KWH
v.a. april 201647.500
39,9

De hoeveelheid bespaarde CO2 is in bovenstaande link te volgen.

(laatst bijgewerkt 19-07-2018)