De impact van voedsel

De consumptie en de daaraan voorafgaande productie en transport hebben niet alleen grote invloed op de biodiversiteit en klimaat, maar ook op de samenllving als geheel: voedselzekerheid, voedselveiligheid, werkgelegenheid, eerlijke verdeling tussen rijke en arm. We vermelden enkele websites die informatie geven over wat er zoal komt kijken als we het over voedsel hebben.


Fairtradewww.fairtrade.nl/
One Worldwww.oneworld.nl/categorie/duurzaamheid/
Milieubewust eten
www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/
Samen eerlijk etenwww.sameneerlijketen.nl/
Eetvalleiwww.eetvallei.nl/
FAO voedsel en landbouworganisatie VNnl.wikipedia.org/wiki/Voedsel-_en_LandbouworganisatieVN organsiatie die tot doel heeft de honger in de wereld te bestrijden
Nederlandse voedsel en warenautoriteitwww.nvwa.nl/De VWA bewaakt de veiligeid van voedsel, consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving.
Veld en Beekwww.veldenbeek.nl/Biologische boerderij
Burgerboerderijen Wageningenburgerboerderijen.nl/

Door het rechtstreeks verbinden van de burger met de boer in eigen regio wordt de keten van graan tot brood kort.

Herenboeren Edewww.herenboerenede.nl/

Wij willen met 200 huishoudens een eigen boerderij beginnen in Ede.