Actie en projecten

De acties en de projecten waarmee de takgroep zich bezighoud zijn: