denktank ede energieneutraal 2050 

De gemeente Ede heeft als doelstelling om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen; alle energie die op het grondgebied van ede wordt gebruikt, moet ook op het grondgebied vanede duurzaam worden opgewekt.
Ook de taakgroep KMS is door de gemente uitgenodigd om deel te nemen. Op 9 december 2016 was de startbijeenkomst in het gemeentehuis; in juli 2017 is hetwerk van de denktank voorlopig afgerond. Hete is de bedoeling dat de deelnemers bij de implementatie en de verdere voortgang worden betrokken. 

Volgens de routekaart: De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we alle energie die in onze gemeente wordt gebruikt op een schone (hernieuwbare) manier willen opwekken. Dat doen we het liefst binnen onze eigen gemeentegrenzen. Energieneutraal is niet hetzelfde als klimaatneutraal of CO2-neutraal. In het laatste geval mag namelijk ook gebruik worden gemaakt van schone energie die buiten de gemeente wordt opgewekt. Wij gaan dus, voor zover het mogelijk is, een stapje verder en nemen daarmee volledige verantwoordelijkheid voor een  schoon energiegebruik in onze gemeente. Zoals landelijk is afgesproken kijken we daarbij naar de brandstoffen die op ons grondgebied worden gebruikt (aardgas, benzine en diesel e.d.) en naar energie die in Ede wordt gebruikt maar ergens  anders wordt opgewekt (elektriciteit). We kijken niet naar de energie, die nodig is voor onze consumptie (bv. voeding, vliegreizen).

De routekaart is te vinden op: www.ede.nl/fileadmin/files/ede/gemeente/documenten/20170707_Interactieve_samenvatting_routekaart_Ede_energieneutraal.pdf
Op de website  https://www.ede-natuurlijk.nl/    is de voortgang van dit project te volgen.