Scheppingszondag

Het initiatief voor de Scheppingszondag werd geboren in de Orthodoxe Kerk en later opgepikt door de Wereldraad van Kerken. Sindsdien hebben christenen wereldwijd in de eerste periode van de maand september aandacht voor de zorg voor de schepping.

Eens in de twee jaar organiseert de Taakgroep KMS de Scheppingszondag. Met de voorgangers vindt steeds intensieve voorbereiding plaats. Zoveel als mogelijk worden in de vier Bennekomse kerken de liturgiën met elkaar afgestemd.

De Raad van Kerken heeft een website beschikbaar met aandachtspunten voor het vormgeven van een Scheppingszondag: www.scheppingvieren.nl/
Ook op de website van Kerk en Milieu is informatie te vonden hoede liturgie van een Scheppingszondag kan wordenvormgegeven: www.kerkenmilieu.nl/agenda/scheppingszondag/  

Scheppingszondag 18 november 2018

Vanuit de taakgroep kerk, Milieu en Samenleving is een werkgroep bezig om in nauwe samenwerking met de voorgangers op zondag 18 november inspirerende bijeenkomsten voor te bereiden in de Bennekomse kerken en geloofsgemeenschappen.

Meer informatie volgt.
 

Scheppingszondag 16 oktober 2016: "Om de aarde geven"


Op zondag 16 oktober werd er in vier Bennekomse kerken Scheppingszondag gevierd. Dit was een mooie oecumenische samenwerking en werd georganiseerd door de Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving. Iedere twee jaar vindt dit plaats in november, maar dit jaar in oktober.
Omdat het op 16 oktober ook WERELDVOEDSELDAG is staat de viering, en ook de activiteiten daarna, in het teken van voedsel. Het thema is: “Om de aarde geven; voedselbron van alle leven”.
Na de viering is er voor iedereen koffie in De Brink en worden er biologische sandwiches geserveerd. Daarna zijn er diverse activiteiten: 

  1. Natuurwandeling met A Rocha
  2. Video ‘Dansen met gehoornde dames’, in een Van de zalen Van De Brink.
  3. Fietstochtje naar een kunstwerk (met uitleg door de kunstenares)
  4. Excursie per fiets naar een biologische boerderij

Alle kerkgangers werden uitgenodigd om één biologisch stuk fruit mee te brengen. Door de kinderen werden daar fruitmandjes van worden gemaakt. Daarna werden ze gebracht naar zieken en mensen die niet naar de kerk konden komen.

Kerkdienst Brinkstraat Ds Loeki van der Laanhttps://drive.google.com/open?id=0B5pF6XTy2JghYlFmTDZTRnJOREU
Overdenking RK Kerk, Gilles Ampt
http://www.rkkerkbennekom.nl/2016/preek-van-de-week-scheppingzondag/

In de middag vond een aantal activiteiten plaats, zoals

Excursie naar beschilderde tunnel onder A12
Documentaire over noodzakelijke voedseltransitie: Dansen met gehoornde dames: http://www.dansenmetgehoorndedames.nl/