Themabijeenkomsten


Om kennis en ervaringen te delen over het onderwerp duurzaamheid organisseren we regelmatig themabijeenkomsten die voor iedereen toegankelijk zijn. We nodigen deskundigen "van buiten" onze taakgroep uit. De deskundige houdt eenlezig, waarna met we met elkaar in gesprek gaan.


Themabijeenkomst 13 maart 2017: Film "Beforte the Flood"

Veel belangstelling voor  alarmerende film “Befort the Flood” op 22 maart 2017

Op 13 maart 2017 presenteerde de Taakgroep Kerk & Milieu / Samenleving de indrukwekkende maar ook alarmerende film “Before the Flood”. Er waren ruim 100 personen aanwezig in de Brink. De ruim 90 minuten durende film maakte veel los, zo bleek uit de nabespreking die werd geleid door weerman Reinier van den Berg.  Sommigen spraken uit dat ze nooit eerder op een dergelijke wijze waren geconfronteerd met klimaatverandering. Dat de opwarming van de aarde door menselijk handelen zo helder en confronterend in beeld  werd gebracht, maakte indruk. Reinier gaf aan dat in het begin van de 20ste eeuw in sommige kranten op voorpagina’s al werd gewaarschuwd voor de toename van broeikasgassen door verbranding van fossiele brandstoffen. In 1972 maakte de Club van Rome de wereld wakker. Ook Shell maakte zich in 1991 al ernstig zorgen voor de gevolgen van de uitstoot van CO2, maar werd later zeer klimaatsceptisch. De discussie die volgde was levendig. Wel stelden we vast dat er onder de aanwezigen geen klimaatsceptici waren, terwijl een groot deel van de Nederlandse bevolking ten opzichte van de klimaatverandering terughoudend (VVD) staat, of er een  lage prioriteit aan geeft ( CDA, PvdA en SGP).  (Inmiddels weten we, na 15 maart, dat tot 53,4% van de stemmen is terecht gekomen bij partijen die een lage prioriteit toekennen  aan klimaatproblematiek, terughoudend of probleem ontkennend zijn). Al met al zorgelijk.

Zoals past in de traditie van de Taakgroep spraken we ook een aantal actiepunten af. Zaken die je eenvoudig zelf of met elkaar kunt regelen. Een bloemlezing:

  • Overtuig anderen in je omgeving van het belang om de uitstoot van CO2 te beperken, zoveel als in je bereik ligt,  maar ook zo dat je nog steeds kunt blijven genieten!
  • Neem  als het even kan de maatregelen met elkaar. Dat stimuleert.
  • Zoveel mogelijk in het klein beginnen: minder (rund)vlees gebruiken, meer fietsen en de auto laten staan. Gebruik de trein waar mogelijk (treinen NS rijden vanaf 2017 100% op windstroom).
  • Bepaal voor je activiteiten de ecologische voetafdruk. En kijk of er alternatieven zijn. http://voetafdruktest.wnf.nl/
  • Stap over op 100% groene stroom (100%) en compenseer de CO2 uitstoot van je fossiele energieverbruik (verwarmen en vervoer).  https://www.treesforall.nl/ of http://beekenbos.eu/
  • Stem op 15 maart 2017 groen!  (we gaven  geen stemadvies!......)
  • Kies bij voorkeur een groene bank.  http://eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/

Ruim na 22.00 uur sloten we de bijeenkomst af. De aanwezigen werden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng en Reinier voor zijn vakkundige leiding. Reinier gaf tot slot aan dat een dergelijke bijeenkomst voor herhaling vatbaar is. Laten we als KMS in ons netwerk kijken of er bij andere gelegenheden, andere verbanden ook mogelijkheden zijn om mensen bewust te maken dat het mogelijk is om maatregelen tegen klimaatverandering te nemen, hoe klein de schaal ook is.

Voor wie de film gemist heeft: kijk voor een indruk op https://www.beforetheflood.com/.

Cor SchaapThemabijeenkomst 2016 met joris wijnhoven

(greenpeace)


Themabijeenkomst 2015 met marc van den Tweel (natuurmonumenten)