Siezoen 2018-2019

14 november 2018

Hans Achterhuis, (vervolg) bespreking van zijn boek: Koning van Utopia(onder voorbehoud)

Plaats: De Brink te Bennekom

aanvang 19.30 uur

Hans Achterhuis, website: www.hansachterhuis.nl/
VPRO Boeken, interview met Hans Achterhuis: www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2016/9-oktober.html
Recensie in Trouw: www.trouw.nl/home/utopia~af2e3284/
Recensie in de Volkskrant: www.volkskrant.nl/cultuur-media/brekend-utopia-is-geen-utopie-~b24a6892/
Uitgever lemniscaat: www.lemniscaat.nl/boeken/koning-van-utopia/

17 november 2018

Drieluik dag 1: "klimaatwandeling"

Start bij de Brink om 10.00 uur

Wandeling door het dorp Bennekom, waarbij we kerken, het Vallei-Energieproject en een energieneutrale woning willen bezoeken om de deelnemers voor te lichten over methoden om duurzaamheid te stimuleren.

18 november 2018

Drieluik dag 2: Scheppingszondag.

Bennekomse kerken, zie kerkbladen en Bennekoms Nieuwsblad Voor meer informatie en inspiratie zie: /actie/scheppingszondag

19 november 2018:

Drieluik dag 3: voorlichtingsavond.

't Kerkheem, Kerkhoflaan 34, Bennekom
Inloop vanaf 19.30 uur

Voorlichtingsbijeenkomst, waar wethouder Lex Hoefsloot zal ingaan op het beleid dat Ede inzet om Ede duurzamer te maken. De heer Peter Scholtens zal namens de gemeente de “Routekaart Ede energieneutraal 2050 en Ede los van het gas vóór 2030” toelichten. Weerman Reinier van den Berg zal bijdragen met zijn visie op de actuele ontwikkelingen rond klimaatverandering. Ook zijn er enkele standjes aanwezig zijn met informatie over technische mogelijkheden, zoals de warmtepomp en zonnepanelen.

9 januari 2019Brink
Brainstormen met gemeente Ede over concrete maatregelen die je kunt nemen in het kader van de energietransitie. Bijvoorbeeld: wat te doen als je cv ketel op gas het nu begeeft....
27 februari 2019Idem

Het CBS ontwikkelt de Happiness-meter. Niet alleen welvaart en exconomische groei zijn bepalend voor geluk. Er spelen ook andere factoren een rol. Gerben Spies zal deze avond de inleiding verzorgen. www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/innovatie/project/geluksmeter

10 april 2019IdemBespreking documentaire "Çowspiracy" www.cowspiracy.com/   (Inleiding door Klaas van de Meulen) en "Ons voedsel" (inleiding door Wim de Jong)


Onderwerpen die op de plank liggen

Thomas Piketty: "het zwarte gat in de eurozone"Pamflet. zie: decorrespondent.nl/7258/europa-wordt-sterker-alleen-niet-aan-de-belangrijkste-fronten/334840572-d9e77cb5     en   www.trouw.nl/democratie/thomas-piketty-we-gaan-nu-door-met-een-parlement-voor-de-eurozone-of-we-vallen~a8797d89/
Willem Ferwerda, duurzame troonrede 2017
Tekst van de toespraak: www.commonland.com/_doc/DuurzameTroonrede5sept2017WillemFerwerda_79985935.pdf
Willem Schinkel, het antropoceen, een nieuw tijdperkAntropoceen, een nieuw tijdperk. Uitzending Buitenhof dd 03 juni 2018 : www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_13031547~het-antropoceen-een-nieuw-tijdperk~.html    
Koos van Noppen, pamflet "messentrekkers bij de Nachtwacht ARochaPampflet "Messentrekkers bij de Nachtwacht" zie nederland.arocha.org/wp-content/uploads/sites/12/2018/05/Messentrekkers-bij-de-Nachtwacht.pdf ; ook in een artikel Trouw wordt hieraan aandacht besteed:  www.trouw.nl/religie-en-filosofie/zonnepanelen-en-fairtradekoffie-maar-wel-gewoon-het-vliegtuig-in~ae9c26af/