Aandacht voor biodiversitiet net zo urgent als voor het klimaat

Op 6 mei 2019 vond in Parijs een conferentie plaats georganiseerd door door het VN instituut IPBES. De conclusies van het rapport zijn schrikbarend. Er dreigen 1 miljoen soorten binnen afzienbare tijd uit te sterven. Net als bij de huidige klimaatverandering enopwarming is de oorzaak vrijwel zeker het gevolg van menselijk handelen.

Er dreigt nu de zesde uitstervingsgolf in het bestaan van de aarde, die onstond omstreeks 1850. Wetenschappers noemen dit het Antropoceen.  De vijfde uitstervingsgolf was zo'n 66 miljoen geleden: een meteorieteninslag in Mexico betekende het einde van de dinosauriers.

Wetenschappers blijken toch nog optimistisch te zijn: het is nog niet te laat maar er zijn wel radicale maatregelen nodig in het menselijk gedrag.