eerste vervolgbijeenkomst 23 september 2017

Tijdens de bijeenkomst van de koplopers zijn de resultaten van de lopende en ingang gezette projecten gepresenteerd. Ook nieuwe intiatieven kregen een podium om te vertellen waarmee men bezig was. 

Wat is er aan de orde gekomen: 

Routekaart Ede energieneutraal 2050
Concrete acties energyparties
Peter Scholtens, adviseur duurzaamheid gemeente Edewww.ede.nl/fileadmin/files/ede/gemeente/documenten/20170707_Interactieve_samenvatting_routekaart_Ede_energieneutraal.pdf
Duurzame voeding
Informatie over het belang van duurzaam /  biologisch voedsel en het vermijden van voedselverspilling met de nadruk op gedragsverandering resulterend in een verandering van het koopgedrag van de consument.
Dhr Vincent Mosch, Eetvalleiwww.eetvallei.nl/
Duurzame verwarming
Regenwaterafvoerproject van Ontmoetting met inforamtie over waarom ontkoppeling nodig is.
Carel Efftingwww.infiltratie.nl/
Duurzaamheidsparty's BrinkstraatkerkMartijn van Vliet

Voortgangsrapportage duurzaamheid Hervormde gemeente EdeArie van Amstelduurzaamheidhervormdede.jimdo.com/
Voortgangsrapportage basisgemeente Exodus EdeJan Wams
Klimaatfeest, hoe organiseer je dat? PKN WageningenJoke de Jong,www.klimaatstraatfeest.nl/goudenstergemeente/Wageningen-51


startbijeenkomst 12 november 2016, De Brink Bennekom

Op de startdag van het project is een aantal presentaties gegeven door mensen die nu al bij kerkelijke duurzaanheidsprojecten zijn betrokken.

Duurzaamheid vanuit perspectief gemeente Ede,  Leon Meijer, wethouder gemeente Ede


Duurzame voeding / Fairtrade inkopen, Truus Appelman,  lid KMS

https://drive.google.com/file/d/0B5pF6XTy2JghRElPcXg4aE9KVU0/view?usp=sharing

Coöperatie Vallei Energie: wat ze wil bereiken,     wat ze doet en hoe we samen kunnen werken, Carel Effting, bestuurslid van Coöperatie Vallei Energie

http://valleienergie.nl/

Energiebesparing met een warmtepomp in huis: hoe werkt dat? mevr. Christa Heyting

https://drive.google.com/file/d/0B5pF6XTy2JghcENOTUpFZWFNNDQ/view?usp=sharing

Energy-parties & HOOM & energieloket voor particuliere woningbezitters, Erik van Tol, gemeente Ede

https://drive.google.com/file/d/0B5pF6XTy2JghdXM3c01CRkowdmM/view?usp=sharing

Diaconie Wageningen, straatklimaatfeest

Voorlichtingspagina Gemeente wageningen in het Bennekoms Nieuwsblad (week 52, pag 4) http://hyperlocal.persgroep.nl/data/BEN/52/index.html
https://hier.nu/klimaatbureau/pagina/klimaatstraatfeest

Hoe betrek je jongeren bij duurzaamheid? Ronald Blonk 

http://kinderwerkeropuit.nl/

Regenwaterproject van de MVR kerk. Aad van Wijk

https://drive.google.com/file/d/0B5pF6XTy2JghS2hsUnVJUUFKNlU/view?usp=sharing

Hoe gaat de Bennekomse Brinkstraatkerk met duurzaamheid om: excursie Brinkstraatkerk olv David Ketel, lid KMS


Mensen gaan verschillend om met veranderingen.     Wat kunt u verwachten? Wat weerhoudt mensen? Publieksonderzoek Motivaction

http://www.duurzaamheidsdialoog.nl/uploads/5/7/9/0/5790409/04_07_2016_sibolt_mulder.pdf


verslag startbijeenkomst 12 november 2016

Op 12 november 2016 organiseerde de taakgroep Kerk, Milieu /  Samenleving de startbijeenkomst “Edese geloofsgemeenschappen voor duurzaamheid” . Er waren 45 geloofsgemeenschappen uitgenodigd. Hiervan zijn waren er (slechts) zeven naar de Brink gekomen. De overige hadden of niet gereageerd, of vraagstukken van duurzaamheid hebben (nog)  geen prioriteit, zo werd meegedeeld.

Op de bijeenkomst werd heel veel (praktische) informatie uitgewisseld hoe je duurzamer als geloofsgemeenschap of als privépersoon  kunt handelen.  Met die informatie kunnen de “koplopers” hun geloofsgemeenschappen enthousiasmeren.

Wethouder Leon Meijer hield een inspirerend betoog waarin hij het belang onderstreepte van onze verantwoordelijkheid voor de Schepping aan de hand van een passage uit Genesis. Juist dat inspireerde hem bij het vormgeven van  het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Ede. Anderen lieten zien hoe je een huis uit 1922 energieneutraal kunt maken, hoe je kinderen bij duurzaamheid kunt betrekken, het belang en noodzaak om daar waar mogelijk hemelwaterafvoer van het riool los te koppelen, hoe je “energyparties” of “energybattles” kunt organiseren, hoe je met een coöperatie 100% duurzame stroom kunt opwekken, ook als je geen geschikt dak hebt voor zonnepanelen. 

De aanwezigen gingen naar huis met veel informatie, en de koplopers spraken de behoefte uit om meer kennis te delen, ook met die geloofsgemeenschappen die er niet bij waren.

We houden u verder op de hoogte van de ontwikkelingen van het project.