Doelstelling en achtergrond

Inleiding

De Taakgroep Kerk & Milieu / Samenleving (KMS) in Bennekom organiseerde met ondersteuning van de Gemeente Ede op 12 november 2016 een bijeenkomst met als doel de  geloofsgemeenschappen en hun leden te mobiliseren om Ede duurzamer te maken.

  In Ede tellen we circa 45 geloofsgemeenschappen met gezamenlijk veel leden. Wij willen deze leden samen met u bereiken.

Wij nodigden de kerken geloofsgemeenschappen uit om twee vrijwilligers binnen uw eigen geloofsgemeenschap te zoeken, die aangesteld worden als leden van de kopgroep (zgn. “koplopers”). We hebben enthousiaste mensen nodig, die actief willen bijdragen aan een verlaging van de CO2 uitstoot in Ede. Als alle geloofsgemeenschappen meedoen zal deze groep dus bestaan uit zo’n 90 personen. Belangrijkste taak van de koplopers zal zijn het inventariseren van problemen waar mensen (maar ook besturen van geloofsgemeenschappen) tegen aan lopen bij het realiseren van duurzaamheidsmaatregelen. Vooraf worden de koplopers tijdens een “werkzaterdag” te Bennekom door deskundigen ingewerkt en geïnstrueerd. Ook kunnen zij tijdens de looptijd van het project terugvallen op begeleiding en ondersteuning van KMS te Bennekom. Gedurende de looptijd van het project koppelen de koplopers naar u als bestuur terug, doen verslag, adviseren gevraagd en ongevraagd en geven vorm aan een relatie met hun eigen gemeenschap.

Aanleiding tot dit initiatief

In het najaar van 2015 heeft de  Taakgroep KMS de door VN geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen(september 2015)  en het in Parijs gesloten klimaatakkoord (december 2015) vergeleken met de beleidsvoornemens van de Gemeente Ede, vooral ook in relatie tot  de Edese ambitie om bij de top van duurzaamste gemeenten te  gaan behoren (in 2050 energieneutraal) zie: www.ede.nl/fileadmin/files/ede/gemeente/documenten/20170707_Interactieve_samenvatting_routekaart_Ede_energieneutraal.pdf

Waarop willen we ons richten?

Wij voelen ons verantwoordelijk voor een verantwoorde omgang met Gods schepping. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering, die door mensen wordt veroorzaakt.  We willen mensen hiervan bewust maken en een “helpende hand”  bieden als het gaat om mogelijkheden voor concrete acties. De taakgroep heeft met ondersteuning van  de Gemeente Ede de handschoen opgepakt. Dat kunnen we verder niet alleen. Daar hebben we andere gemeenschappen voor nodig. U dus.


Met ondersteuning van de Gemeente Ede willen we ons richten op de volgende speerpunten:

SpeerpuntenDoelgroep: beheerders van gebouwenDoelgroep: leden en anderen
Overkoepelde focusDuidelijke communicatie rondom duurzaamheid
Hernieuwbare energiestimuleren van installatie vanzonnepanlen op gebouwen van de geloofsgemeenschappromotievan zonnepanelen of warmtepompen op/in woonhuizen
Energiebesparing in gebouwen- Verbetering van isolatie van gebouwen; streven klimaatneutraal
- basistemperatuur van 10 graden celcius (tijd buiten gebruik)
promotie van isolatie van woonhuizen (groene energie)
Duurzame voedingFair Trtade Statuspromotie van fair trade producten in huishoudens
Meer waarde uit afvalstrikte afvalscheiding in gebouwen van gemeenschapbeperken van hoeveelheid restafval door afvalscheiding

Wat zijn we van plan?

Stappenplan met tijdschema:

StapWatWanneer
1. Uitnodigingsbriefeind augustus 2016
2.keuze deelname1 oktober 2016
3.Bijeenkomst koplopers12 november 206
4.Inventarisatie acties mbt acties en opstellen actieplannovember - januari 2017
5.Uitvoering acties2017
6.Voortgangsrapportageseptember 2017
7.vervolgstappen uitvoering2017-2018Hoe kunt u ons bereiken voor meer informatie?

Esther Ratsma, lid KMS                                                  David Ketel, lid KMS                       

Meidoornlaan 33, 6721 BX Bennekom                    Korenlaan 50, 6721 CV Bennekom

06-290296731, yecratsma@gmail.com                   0318-419692, dhketel@gmail.com