duurzame ontwikkelingsdoelstellingen VN

Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen).

In september 2015 stelden de landen van de VN de 17 Sustainable Development Goals voor 2030 vast:

 1. Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
 2. Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Inclusief gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes
 6. Schoon water en sanitair voor iedereen
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen
 8. Inclusieve economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen
 9. Infrastructuur voor duurzame industrialisatie
 10. Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen
 11. Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam
 12. Duurzame consumptie en productie
 13. Klimaatverandering tegengaan
 14. Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën
 15. Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit
 16. Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen
 17. Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken.

Deze doelen bevatten 169 targets, zoals het halveren van het aantal mensen dat in armoede leeft moet en het uitbannen van extreme armoede.

Op deze website zijn de targets terug te vinden site van de VN :https://sustainabledevelopment.un.org/

duurzame ontwikkelingsdoelstellingenVoormeer informatie over de stand van zaken met betrekking tot de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen in Nederland, zie http://www.sdgnederland.nl/


millennium doelstellingen 2000 - 2015

In 2015 liepen Millenniumdoelstellingen" af . Volgens Wikipedia richten deze doelstellingen zich op het uitbannen van wereldwijde armoede. Wereldleiders van 189 landen hebben in september 2000 de United Nations Millenium Declaration ondertekend. Daarmee verbinden zij zich aan het behalen van de doelstellingen. De Milleniumdoelstellingen zijn vertaald in acht concrete doelen, die- tenzij anders vermeld in 2015 moeten worden behaald. Per doel zijn prestatie-indicatoren vastgesteld, die apart te meten zijn. De voortgang wordt gemeten ten opzichte van de situatie in 1990.

 1. Roei extreme armoede uit
 2. Bied ieder kind basisonderwijs
 3. Bevorder sexegelijkheid en maak vrouwen mondiger
 4. Breng kindersterfte omlaag
 5. Verbeter de gezondheid van moeders
 6. Bestrijd HIV-aids, malaria en andere ziekten
 7. Zorg voor een duurzaam leefmilieu
 8. Vorm een wereldwijd ontwikkelingspact.

Wat de realisatie betreft: in 2010 meldde de VN al dat de extreme armoede (doel 1) was verminderd van 50% tot 22% van de wereldbevolking, zoals Trouw in september 2015 meldde.