Deelnemende Bennekomse geloofsgemeenschappen

De deelnemende Bennekomse kerken en geloofsgemeenschappen zijn:  PKN Gerfeformeerd (Brinkstraatkerk), PKN Nederlands Hervormd (Oude of Sint Alexanderkerk) , RKK MariaVirgo Regina, Vrijzinnigen Bennekom (de Ontmoeting).PKN Bennekom (Gereformeerd) - Brinkstraatkerk

Missie en visie (beleidsplan 2017-2021)

Wie zijn wij?
Wij zijn een kerkelijke gemeente, waar iedereen welkom is. Centraal in deze ontmoeting staat God, die de wereld boven alles liefheeft. En Jezus Christus, Zijn Zoon,  in wie Gods liefde voor ons mensen tastbaar is geworden. Van deze liefde getuigt de Bijbel.  Vandaar dat wij vertrouwen hebben dat deze wereld goede wereld kan worden. Daarom willen wij als kerkelijke gemeenschap Gods liefde uitstralen in ons vieren, in ons omzien naar elkaar en in onze betrokkenheid op de wereld. Vanuit deze overtuiging willen wij in de ontmoeting van God en mensen met elkaar zoeken naar de zin en het doel van ons leven.

Voor meer informatie zie http://www.brinkstraatkerk.nl/


PKN Bennekom nederlands Hervormde gemeente (wijk OOST)

Wijk Oost

Een geloofsgemeenschap waarin u wordt uitgenodigd om te groeien in geloof en zorg voor de naaste. Wij geloven in de God van de Bijbel - Vader, Zoon en Heilige Geest - die ons oproept om te leven vanuit de verzoening door de gekruisigde en opgestane Heer en deze boodschap te delen met velen.

Voor meer informatie over de wijk Oost zie de website:  http://www.hervormd-bennekom.nl/


RK geloofsgemeenschap Maria virgo regina


De R.K. Geloofsgemeenschap Maria Virgo Regina te Bennekom is een dynamische gemeenschap, waarin we met elkaar enthousiast bezig zijn handen en voeten te geven aan het evangelie.

Uit het beleidsplan 2016-2021:  

"Onze geloofsgemeenschap is open en actief. Je voelt je er welkom, je wordt aangesproken, men heeft belangstelling voor je. Elk zondag is er een viering, die steeds goed wordt bezocht. Dit levert een vast wekelijks ritme. Voorgangers doen overwegingen die de bezoekers aan vieringen raken. Er worden mooie liederen gezongen. Elke viering is ‘af’.  Daarnaast is een grote groep vrijwilligers die met elkaar samenwerken met duidelijke rollen. De organisatie staat er met een professioneel bestuur, de locatieraad. Daarnaast is de Pastoraatsgroep sterk. Zie verder website: http://www.rkkerkbennekom.nl/

"


vrijzinnigen bennekom

Vrijzinnigen Bennekom is een afdeling van Vrijzinnigen Nederland (voorheen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB). Het gebouw waarin de meeste activiteiten plaatsvinden, voorheen bekend als Ontmoetingskerk, wordt tegenwoordig De Ontmoeting genoemd.
Het is een zelfstandige vereniging, gevormd door mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun levensbeschouwelijke inzichten. Dynamiek is kenmerkend. Zo staat Vrijzinnigen Bennekom voor:

 • verwondering over het bestaan
 • zoektocht naar de diepere betekenis van dit alles
 • mededogen met al wat leeft

Vrijzinnigen Nederland en zo ook Vrijzinnigen Bennekom, is historisch welismaar geworteld in het vrijzinnig christendom, maar put meer en meer uit de andere wereldgodsdiensten en de vele andere bronnen van wijsheid, levensfilosofie en spiritualiteit. Naast het (religieus-) humanisme zijn dat de grote religies van deze wereld. Maar het kan ook gaan om individuele menselijke ervaringen. Vrijzinnigheid is een manier om om te gaan met de vele levensbeschouwingen die de wereld rijk is. Niemand heeft de waarheid in pacht; openheid en interesse in andermans levensbeschouwing zijn essentieel. Voor meer informatie zie de website:  http://deontmoetingbennekom.nl/


Groene kerk

De deelnemende kerken en geloofsgemeenschappen zijn "Groene Kerken" . Voor de specifieke eisen zie: https://www.groenekerken.nl/


fairtrade kerk

De deelnemende geloofsgemeenschappen voldoen aan de eisen van FAIRTRADE kerk. Een bordje me logo is aan of in de gebouwen geplaatst.  De belangrijkste actuele eisen zijn te vinden op de website: http://www.fairtradegemeenten.nl/handleiding-fairtrade-kerken/


A Rocha ede bennekom

Lokale werkgroepen adopteren natuurgebieden: http://nederland.arocha.org/nl/

Voor informatie over de Bennekomse Werkgroep: https://www.facebook.com/ARochaEdeBennekom/


kerknet Wageningen

KerkNet Wageningen is een informeel platform waarin 12 verschillende Wageningse kerken en geloofsgemeenschappen contact met elkaar onderhouden en elkaar op de hoogte houden over wat er bij hen in de gemeenschap speelt. In KerkNet Wageningen zijn de volgende geloofsgemeenschappen vertegenwoordigd:

 • ABC Evangeliegemeente Salem
 • Amazing Grace Parish of the RCCG
 • Apostolisch Genootschap
 • Arboretumkerk, Vrijzinnig op weg
 • Baptistengemeente De Ontmoeting
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 • Hersteld Apostolische Zendingkerk
 • International Christian Fellowship
 • Nederlands Gereformeerde Kerk
 • Protestantse Gemeente te Wageningen
 • RK Geloofsgemeenschap St. Johannes de Doper Geboorte/Verrijzenis des Heren, locatie van de RK Parochie z. Titus Brandsma
 • Vineyard Wageningen

Voor meer informatie zie: https://kerknetwageningen.nl/