Vrijhandel

TTIP

Wat is TTIP?

Wikipedia legt het als volgt uit:
Het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag (Engels: Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) is een voorgesteld vrijhandelsverdrag, waarover wordt onderhandeld tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.
Voorstanders argumenteren dat de (beoogde) overeenkomst zou zorgen voor economische groei,terwijl tegenstanders aanbrengen dat de overeenkomst de macht van grote bedrijven verder zou vergroten en het voor regeringen moeilijk maakt om markten te reguleren in het algemeen, nationaal belang.
Arjan Lubach legt op zijn bijzonder manier de essentie uit van TTIP en ISDS geeft bedrijven de mogelijkheid om overheden aan te klagen als die hun investeringen schaden. Dat kan grote claims tot gevolg hebben. Het zal dan ook gaan om de introductie van een claimcultuur in Europa. In dat opzicht kan het een bedreiging zijn voor de democratie.

https://youtu.be/us4oOUf9akw

In de Uitzending van Tegenlicht in oktober 2015 wordt een helder beeld gegeven van TTIP en met name de bepaling uit ISDS: http://www.vpro.nl/speel~VPWON_1240936~ttip-recht-van-de-sterkste-vpro-tegenlicht~.html
Deze korte Engelstalige animatie geeft de essentie van TTIP en ISDS beeldend uit: https://www.youtube.com/watch?v=Y4OQeekSD6s
Deze Engelstalige documentaire van ruim een uur geeft een mooi beeld van de problemen met TTIP, Het gaat ment name over de ondemocratisch karakter van de afspraken.
Het gaat er over dat Amerikaanse bedrijven geen rekening meer hoeven te houden met (strengere) Europese regels. https://youtu.be/Qdra6zr_mwg
We willen TTIP en CETA voorkomen omdat ze enkele cruciale onderwerpen omvatten zoals de bemiddeling van investeerders en de staat, en regels over gereguleerde samenwerking die een bedreiging vormen van de democratie en naleving van de wet. We willen voorkomen dat de arbeids-, sociale, milieu-, privacy- en consumentenstandaarden worden verlaagd en gemeenschappelijke diensten (zoals water) en cultureel erfgoed worden gedereguleerd in ondoorzichtige onderhandelingen. De Europees Initiatief steunt een alternatief handels- en investeringsbeleid in de EU.
In december 2016 is namens de taakgroep een brief gestuurd naar PKN in Utrecht waarin we onze bezorgdheid uiteenzetten en vragen of de PKN invloed wil uitoefenen naar relevante politieke partijen.