klimaatverandering

De mens oefent invloed uit op het klimaat door de emissie van stoffen als kooldioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Deze stoffen houden warmtestraling van de aarde vast, de zogenaamde broeikaswerking. Hierdoor vindt opwarming van de aarde plaats. De belangrijkste menselijke bronnen van broeikasgassen zijn de energievoorziening, industrie, het verkeer en vervoer, de land- en tuinbouw en consumenten. Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Een tussenstand. IPCFC Rapport van 8 oktober 2018
Het IPCC stelt in een rapport waaraan 6000 wetenschappers hebben megewerkt, dat het mogelijk is om de grens van 1,5 graad opwarming te stoppen (Parijs 2015), maar dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. Voor een samenvatting van het raport zie: www.ipcc.ch/pdf/session48/pr_181008_P48_spm_en.pdf

Het geeft aan dat onomkeerbare effecten dreigen plaats te vinden. Het smelten van het zee-ijs en het smelten van de poolkappen verloopt sneller dan eerder werd aangenomen, aldus het KNMI.  www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/ipcc-rapport-over-opwarming-van-de-aarde-tot-1-5-c   

One Planet Summit 12 december 2017
Twee jaar na de VN klimaatconferentie in Parijs is opnieuw een belangrijke stap gezet in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Tijdens de One Planet Summit in Parijs (december 2017) zijn met name afspraken gemaakt over de financële impact van de afspraken in 2017. Trump was er deze keer niet bij omdat hij (de VS) niet meer meedoet aan het klimaatakkoord uit 2015. Voor meer informatie zie: www.oneplanetsummit.fr/en/

VN Klimaatconferentie 2015 te Parijs van 30 november tot 11 december 2015 (COP21)
Op de officiële website van de COP21 (de 21ste Conference Of Parties) is veel informatie te vinden over de achtergronden en doelstellingen van deze conferentie. Op deze 21ste conferentie staat veel op het spel.Klik door voor meer informatie: http://www.cop21.gouv.fr/en/

Wat zijn de gevolgen als we niets doen om de klimaatverandering om te buigen?
Als er op korte termijn geen maatregelen worden genomen dan zal de gemiddelde temperatuur op aarde met circa 5 graden zijn gestegen. Volgens wetenschappers is dat onverantwoord omdat er zich dan mogelijk processen gaan voltrekken die grote invloed hebben op het leven op aarde. In de Engelse krant The Guardian wordt helder weergegeven. Klik door: https://www.theguardian.com/environment/2015/dec/04/paris-climate-talks-what-difference-will-temperature-rises-really-make?CMP=twt_a-environment_b-gdneco

Nederland moet zich aanpassen aan de klimaatverandering
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gaaat er van uit dat Nederland zijn infrastructuren moet aanpassen aan de klimaatverandering. Veel (actuele) informatie is te vinden op de website: www.pbl.nl/onderwerpen/klimaatverandering

Voor informatie van de rijksoverheid zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering

Ontbossing
In oude en "groeiende" bossen worden grote hoeveelheden CO2 opgeslagen. Door grootschalige houtkap, onder andere voor voedselproductie en biobrandstoffen, wordt het evenwicht in het CO2 systeem verstoord. In een artikel in Trouw wordt dit nog eens onderstreept.

De 2 gradengrens mag niet worden overschreden, Daar zijn de wetenschappers van het IPCC het over eens. In deze video wordt helder in kaart gebracht wat de achtergrond is van het probleem: https://www.youtube.com/watch?v=Zq1CSfddlgU&feature=youtu.be