Dagblad Trouw publiceert Duurzame 100 van 2019

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden. In oktober 2019 publiceert Trouw voor de elfde keer de Duurzame 100. Nu geen vooraanstaande duurzame vrouwen en mannen, maar deze keer in het oog springende duurzame projecten. Vaak als burgerinitiatief of gewoon activiteiten in een buurt of wijk. Hoe eenvoudig kan het soms zijn.

Meer weten? Klik op verhalen.trouw.nl/duurzame100/

Lees meer

nieuws in het vervolg via Blogger

In het vervolg zullen de nieuwsberichten en de actuele agenda worden gepubliceerd op kms-bennekom.blogspot.com/

We verwachten meer bezoekers te interesseren, die eventueel ook op de berichten kunnen reageren. Verder kunnen eenvoudiger videos worden getoond.

Lees meer

Arocha Bennekom: volop activiteiten in september 2019

Op zaterdag 21 september gaan wij helpen om de rommel op te ruimen die de afgelopen tijd in onze buurt en bossen is achtergelaten.. Op deze dag is het landelijk Cleanupday. Naast wat er al gebeurt in de Kraats en in ons eigen dorp doen wij daar aan mee met een eigen project langs de Dikkenbergweg en de omgeving van de Fransekampweg. We verzamelen om 13.00 uur bij de Fransekampweg. Voor vuilniszakken, grijpers en handschoenen wordt gezorgd. De vorige keer dat wij dit deden leverde verrassende vondsten op. Wie weet wat er deze keer gevonden wordt! Laten we met elkaar jong en oud zorgen voor een schoon Bennekom! In verband met de catering graag van te voren even aanmelden: bennekom@arocha.org

Op vrijdagochtend 27 september gaan wij weer naar de wildkansel in Ede (Natuurcentrum Veluwe, Groot Ginkelseweg 2a, 6718 SL Ede) om burlende herten te horen en te zien. Het is er weer de tijd voor. Wij starten dan om 9.00 uur en wees dan op tijd aanwezig! Deze excursie duurt twee uur en is zeer de moeite waard. Wij krijgen weer deskundige uitleg van Victor Nuijten, de jachtopzichter van de gemeente Ede. Graag van te voren even aanmelden via de mail bennekom@arocha.org of per telefoon nr 414336.

Lees meer

Wereldwijde Klimaatstaking op 27 september 2019

Op vrijdag 27 september 2019 vindt wereldwijd een klimaatstaking plaats. Verwacht wordt dat er miljoenen scholieren, studenten, ouders en grootouders, werknemers, wie dan ook zullen deelnemen.

In Nederland start een manisfestatie op de Koekamp in Den Haag om 14.00 uur.

In Nederland gaat het vooral om het feit dat het klimaatakkoord nog lang niet ver genoeg gaat, dat het niet eerlijk genoeg is en omdat de Nederlandse regering het vonnis in de Urgenda klimaatzaak niet respecteert. De organisatoren zijn voor een Green New Deal met eerlijk en ambitieus klimaatbeleid dat ook echt genoeg is om de klimaatcrisis te beteugelen. Voor meer informatie zie: klimaatstaking.nl/

Lees meer

duurzame dinsdag op 3 september 2019

Traditoneel is op de 2e dinsdag voor Prinsjesdag de "Duurzame Dinsdag". Op deze dag wordt onder andere de Duurzame Troonrede uitgesproken. Deze keer door Louise Vet, nummer 1 van de Trouw Duurzame 100 in 2018.

Voor meer informatie en de tekst van de duurzame troonrede zie  www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/duurzame-dinsdag-de-destructieve-economie-kan-leren-van-de-natuur~b1cd6cfc/ en   www.duurzamedinsdag.nl/

Lees meer

Wereldgebedsdag voor de schepping op 1 sepember 2019

Op 1 september is het Wereldgebedsdag voor de schepping. Miljoenen christenen wereldwijd staan op deze dag stil bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt. Orthodoxe christenen doen dit al sinds 1989, maar sinds 2015 is 1 september ook voor katholieken een jaarlijkse gebedsdag. Paus Franciscus nam twee jaar geleden dit initiatief, en uitte daarbij de hoop dat ook andere kerken en geloofsgemeenschappen zich bij deze Wereldgebedsdag voor de schepping zouden aansluiten.
www.raadvankerken.nl/pagina/5441/wereldgebedsdag_voor_de_scheppin

Lees meer

Urgenda presenteerde in juni 2019 het 40 punten plan om tot 25% CO2 reductie in 2020 te komen

Samen met ruim 700 organisaties presenteerde Urgenda op 24 juni, 4 jaar na het winnen van de Klimaatzaak in Den Haag het 40puntenplan en overhandigd aan het kabinet. De 40 maatregelen zijn een handreiking en laat zien dat het kan om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020. Alle maatregelen samen zijn goed voor een reductie van 10 tot 15 Mton CO2-eq.

Voor informatie over de 40 stappen zie www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/

Lees meer

De energietransitie en wij

Wat is eigenlijk mijn rol in de energietransitie? Wat moet ik doen als mijn cv ketel het begeeft en niet reparatie niet meer loont? Mijn gasfornuis is defect, moet ik dan over op inductie? Mijn budget is beperkt, wat moet ik?

Dit zijn concrete vragen die tijdens de taakgroepbijeenkomsten KMS regelmatig aan de orde komen. Een aantal leden van de taakgroep heeft een document gemaakt (en waar nog steeds aan wordt gewerkt), om wat helderheid te geven in deze vraagstukken te geven. We hebben het over: inzicht in het gebruik, energie besparen, opwekken van energie en duurzame inkoop en compensatie. Het document, is te vinden op onze website op de pagina : klik hier: /transitie . Het document werken we regelmatig bij. In het najaar van 2019 gaan we hiermee verder aan de slag. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te denken.

Lees meer

Voedselverspilling voorkomen

Bidden: “Geef ons heden ons dagelijks brood” en voedsel verspillen gaan slecht samen.

Jaarlijks gaat er in Nederland 41 kilo vast voedsel per persoon verloren (in geldswaarde € 145). Door het voorkomen van voedselverspilling kunnen wij onze milieu-impact met wel 14% verlagen. Vooral bij brood, zuivel, groente, fruit en vlees is veel winst te behalen. Het is belangrijk, dat wij als consument bewuster voedsel gaan kopen, koken en bewaren.

Wat helpt om voedselverspilling te voorkomen?

Controleer voor het boodschappen doen koelkast en voorraadkast. Wat heb je nog in huis? Je weet dan wat je echt nodig hebt.

Noteer op het boodschappenlijstje niet alleen wat je nodig hebt, maar ook hoeveelheden. Je koopt dan minder snel te veel.

Kook precies genoeg. Kijk wie er mee-eet en weeg af hoeveel je nodig hebt (met een maatbeker of een weegschaal). Dit helpt ook om niet te veel te eten.

Bewaar je eten op de juiste plek. Brood, maaltijdrestjes en vlees zijn geschikt om in te vriezen, zodat ze lang goed blijven. Gekoeld bewaren op 4 °C is belangrijk bij zuivel, vlees en groenten, zodat de levensduur wordt verlengd.

Eet producten voor het verstrijken van de datum. Producten met een TGT-datum (te gebruiken tot), zoals vlees en vis, kun je beter niet meer opeten na de datum. Bij de THT-datum (tenminste houdbaar tot) kun je je zintuigen gebruiken. Kijk, ruik en proef of het nog goed is.

Kijk of je nog kliekjes en restjes in huis hebt. Soms kun je die met andere gerechten combineren of houd wekelijks een kliekjesdag.

Meer informatie over het voorkomen van voedselverspilling is te vinden op www.voedingscentrum.nl .

Esther Ratsma

Lees meer

René de Reuver, Scriba van de Protestantse Kerk: de kerk staat midden in de samenleving

Lees het korte artikel van René de Reuver, Scriba van de Protestantse Kerk. In een paar regels maakt hij duidelijk dat een taakgroep, zoals onze Taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving wel degelijk relevant is. Klik op: www.protestantsekerk.nl/verdieping/scriba-rene-de-reuver-kerk-staat-midden-in-de-samenleving/

Lees meer

26 maart: Wij en Afrika: door klimaat verbonden

Wat zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde voor ontwikkelingslanden?

Bennekommer Gijs Aarts (met 30 jaar Cordaid ervaring) zal deze avond ingaan op de klimaat- en duurzaamheidsproblematiek in Oost Afrika. Hierbij zal hij ook verbanden leggen tussen de ontwikkelingen hier en daar. Na de voordracht van Gijs is er gelegenheid om samen verder over dit thema te discussiëren.

WANNEER: dinsdag 26 maart om 20:00 uur

WAAR: Katholieke kerk, Heelsumseweg 1 te Bennekom

TOEGANG GRATIS. Er is om kwart voor acht koffie

Lees meer

Definitieve zonne- en windwijzer gemeente Ede bekend

Eind 2018 hebben we als Taakgroep KMS met een aantal ander organsiaties mee gedacht met de gemeente Ede over het uitnodigingskader duurzame energieopwekking met wind en zon. Met gepaste trots, hierbij de definitieve en vastgestelde versie van de wind en zonnewijzer, want zo noemen we dit kader. Het raadsbesluit is bijgevoegd. Daar kunt u onder andere in lezen dat het kader nog niet geldt voor zonneweiden groter dan 2 hectare, later dit jaar wordt daar meer duidelijk over.

Voor grootschalige duurzame opwekking is een mooie stap gemaakt. Binnenkort nodig ik u uit voor een volgende uitwerking van de routekaart Ede energieneutraal, de warmtetransitie. Dit jaar willen we meer duidelijkheid scheppen over de invulling van de warmtetransitie voor de gemeente Ede. De inbreng van de denktank hebben we hier hard voor nodig.

Voor het definitieve document van de gemeente Ede kun je doorklikken naar: drive.google.com/open?id=1TCHX6nTakkufPEjiBLOFM8OTsKIZjQ5S

Lees meer

Klimaatmars in Amsterdam op 10 maart 2019

Op 10 maart loopt GroeneKerkenactie mee met de klimaatmars te Amsterdam. We hopen dat zoveel mogelijk kerken zich vergaren en met ons meelopen om te laten zien dat we het zorgen voor Gods schepping belangrijk vinden.

Lees meer

De tuin, een plek vol leven.

Daarom in deze maand er al eens naar kijken. Staan er genoeg planten om insecten aan te trekken? Vlinders, bijen, lieveheersbeestjes en meer. Want meer insecten betekent ook meer vogels en meer vogels geeft meer leven en plezier in de tuin. Het is bovendien goed voor denatuur. Daar werden we op een vergadering van de taakgroep Kerk/Milieu en Samenleving opgewezen door “Bloemrijk Bennekom” . Insecten zijn van groot belang voor ons leven (o.a.voor bestuiving van planten en voedsel voor vogels). Omdat het aantal insecten de laatste 30 jaar met 75% is afgenomen moeten we er weer meer aandacht voor krijgen. We verwijzen naar het rapport van de WUR, de Vlinderstichting en het Kenniscentrum Insecten (www.wur.nl/upload_mm/4/6/d/e067cf64-3fc9-41cb-8558-8a26c8a0459d_rapport-achteruitgang-insectenpopulaties-in-nederland-trends-oorzaken-en-kennislacunes.pdf ) . Dat moet in het groot door gewassen te telen die insecten trekken, bermen met ingezaaide bloemen maar ook in het klein kunnen we er wat aan doen. Vlinderstruik, heide, lavendel, hortensia, biologisch geteelde bloembollen en nog veel meer kan van onze tuin een insectvriendelijke en dan ook vogelvriendelijke tuin maken, waar het ook voor ons goed toeven is. Eigenlijk is het heel eenvoudig, maar we moeten er wel even aan denken als we de tuin lenteklaar gaan maken!

Lees meer

Ede in 2050 Energieneutraal. Hoe doe je dat? Peter Scholtens (Gemeente Ede) legt het uit

De drukbezochte voorlichtingsavond op 19 november 2018 tijdens het Bennekomse Klimaatweekend gaf aanleiding tot een fors aantal vragen. Op die avond was er te weinig gelegenheid om dieper op de vragen in te gaan. Peter Schotens was beried om op onze vragen in te gaan op onze taakgroepbijeenkomst van 9 januari 2019.

Lees meer

De Noodklok voor het Klimaat werd luid en indringend geluid op 1 december 2018 van 11.58 tot 12.00 uur

Lees meer

Waarom op 1 december 2018 van vijf Bennekomse kerken de noodlokken voor het klimaat luiden.

Lees meer

Bennekoms Klimaatweekend groot succes

In de week voorafgaande aan het Bennekomse Klimaatweekend schonk Ede TV volop aandacht aan de activiteiten die van 17 tot en met 19 november 2018 plaatsvonden: www.youtube.com/watch?v=jspuRV_Dues

De Bennekomse interkerkelijke taakgroep kerk Milieu en Samenleving heeft een klimaatweekeinde georganiseerd rond het thema ‘Laat de aarde op adem komen”. Centraal stond de Scheppingszondag op 18 november In vier Bennekomse kerken werd aandacht aan de Schepping geschonken, en met name onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig en als rentmeester met de Schepping om te gaan.

Om ook praktisch te laten zien hoe wij zelf individueel en als kerk een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de gevolgen van de klimaatverandering heeft onze taakgroep op zaterdagmorgen op 17 november een klimaatwandeling gehouden. Hieraan namen 20 mensen deel. Zo hoorden we bij de Brinkstraatkerk welke besparingsmaatregelen zijn genomen (dakisolatie, lagere doordeweekse temperatuurinstelling). Aan de Groenestraat hoorden we van de eigenaar hoe je een huis uit 1922 (!) energieneutraal kunt krijgen. Bij Collage werd uitgelegd hoe je deel kunt nemen aan een postcoderoos project als je geen zonnepanelen op je eigen dak kunt of wilt leggen. Bij MVR vertelde Aad van Wijk op deskundige en humoristische wijze hoe wij onze regenwaterafvoer hebben losgekoppeld van het riool. Inmiddels doen Aad en Klaas van der Meulen ook mee in eenzelfde commissie van de Brinkstraatkerk: een mooi voorbeeld van interkerkelijke samenwerking vanuit RK kerk. Overigens is afkoppeling voor bedrijven met veel verhard oppervlakte in de gemeente Ede ook een lucratieve bezigheid! Na een korte presentatie van de NPB kerk aan de Emmalaan over de bereikte besparingen op hun nieuwe luchtverwarming sloten we deze geslaagde wandeling af met brood en soep in de parochiezaal.

Op maandagavond organiseerde de taakgroep in samenwerking met de gemeente Ede een voorlichtingsavond in het Kerkheem. De ongeveer 60 aanwezigen hoorden van de gemeente hoe zij in 2050 energie neutraal en van het gas los hopen te zijn (https://www.ede-natuurlijk.nl/projecten/bennekomse-kerken-organiseren-klimaat-weekend#comments). Weerman Reinier van den Berg schetste de actuele ontwikkelingen (we zien nog geen trendbreuk en stevenen nu nog af op 4 ipv 2 graden opwarming) en de mogelijkheden om er als mensheid wat aan te doen door onder andere het grootschalig aanplanten van bos. Achterin de zaal waren kraampjes opgesteld waar informatie gegeven werd over lokale groene stroom (Vallei Energie), operatie Steenbreek (tegels in je tuin vervangen door groen), en de werking en besparingen van een hybride lucht warmtepomp in combinatie met een bestaande gasketel. Omroep Ede heeft ook opnames gemaakt van de avond:, zie www.youtube.com/watch?v=VMgy4l5sgmo

Kortom een geslaagd klimaatweekeinde drieluik, waarin we er hopelijk in zijn geslaagd om meer mensen klimaatbewust te maken en aan te zetten tot actie!

Klaas van der Meulen en Truus Appelman van de taakgroep KMS.

Lees meer

Op 1 december luiden we de noodklok voor het klimaat

Niet alleen bij de Brinkstraatkerk maar zal, voor zover nu bekend, bij vele honderden kerken en torens, over geheel Nederland verspreid, op zaterdag 1 december 2018 om 2 voor 12 de noodklok worden geluid. Hiermee onderstrepen we de urgentie om gevaarlijke klimaatverandering als gevolg van menselijk gedrag te voorkomen. Het is de vooravond van de internationale klimaattop die begin december in Polen (COP24) plaatsvindt. Met het luiden van de noodklok willen we aandacht trekken van zowel politieke leiders als burgers om vaart te maken met de overgang naar een meer duurzame samenleving. Het is nog niet te laat. Het kan toch niet zo zijn dat door onze huidige levensstijl de opwarming van de aarde oploopt naar 2 graden? Dat wensen we onze kinderen en kleinkinderen toch niet toe? (Groene) kerk zijn is niet vrijblijvend.

Lees meer

Bennekomse kerken organiseren klimaatweekend

Op zondag 18 november zal er in veel kerkdiensten in Bennekom met dankbaarheid en verwondering worden stilgestaan bij de schepping. Ook het effect van ons mensen op het klimaat en onze verantwoordelijkheid voor de schepping komen aan bod. De taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving heeft rondom de Scheppingszondag twee activiteiten georganiseerd. De dag ervoor, op zaterdag 17 november, kan men deelnemen aan een klimaatwandeling langs een aantal plaatsen in Bennekom. Men krijgt praktische informatie over klimaat-neutraal wonen, energiebesparende maatregelen en regenwaterafvoer. Op maandag 19 november is er een voorlichtingsbijeenkomst, waar o.a. wethouder Lex Hoefsloot zal ingaan op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Ede. Beleidsadviseur duurzaamheid, peter Scholtens zal het beleid om het raadbesluit Ede klimaatneutraal in 2050 toe te lichten alsmede de doelstelling om de huizen en gebouwen in Ede in 2030 los van het gas te krijgen. Reinier van den Berg zal bijdragen met zijn visie op klimaatverandering. Ook zijn er enkele standjes aanwezig zijn met informatie over technische mogelijkheden, zoals de warmtepomp.

De data van het drieluik zijn:

Zaterdag 17 november: klimaatwandeling, start 10:15 in de Brink, afsluiting 12:15, R.K. kerk

Zondag 18 november: Scheppingszondag, zie kerkdiensten in Bennekom

Maandag 19 november: voorlichtingsavond, 20:00 uur in het Kerkheem, inloop

vanaf 19:30 uur

Iedereen van harte welkom bij alle activiteiten!

Lees meer

Wereldmaaltijd op wereldvoedseldag

Wereldwijd wordt jaarlijks op 16 oktober in het kader van de Wereldvoedseldag aandacht besteed aan de wereldvoedselverdeling.

Sinds drie jaar organiseert de oecumenische werkgroep sobere maaltijd in dat kader ook een wereldmaaltijd. De wereldmaaltijd maakt ons weer opnieuw duidelijk dat de voedselproductie en voedselconsumptie niet in evenwicht verkeert. Op onze aardbol wordt voldoende voedsel voor iedereen geproduceerd en toch is er honger. Tijdens de maaltijd staan we stil bij onze eigen keuzen en wat we zelf heel direct kunnen bijdragen aan een minder verspillend voedselpatroon. We hebben weer een mooi programma bedacht. Ook dit jaar gaat uw vrijwillige bijdrage aan de maaltijd naar de Voedselbank in Ede.

Graag ontmoeten we u dinsdag 16 oktober, 18 uur in de parochiezaal van de katholieke kerk aan de Heelsumseweg 1 in Bennekom.

U kunt zich tot 15 oktober aanmelden door een email te sturen naar Nicole Bischoff (nicolebischoff@telfort.nl) of te bellen naar Truus Appelman 0318-414943 of Leni Muilwijk 0317-419717.

Lees meer

10 oktober 2018: 10e Dag van de Duurzaamheid

10 oktober 2018 vindt de jubileumeditie Dag van de Duurzaamheid plaats.

Deze tiende editie laat wederom zien dat we duurzaamheid belangrijk vinden. Dus doe mee! Organiseer ook een duurzame activiteit net als de duizenden andere particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

En laat je vooral ook duurzaam verrassen bij een van de vele bekende winkels? Je kan natuurlijk ook deelnemen aan een van de openbare activiteiten.


Voor meer informatie zie: www.dagvandeduurzaamheid.nl/

Lees meer

Gelderse netwerkdag kerk en duurzaamheid op 6 oktober 2018 in Apeldoorn

Laat je inspireren door het verhaal van en door Reinier van den Berg (weerman/Universiteit Wageningen), Martine Vonk (Christen Unie), e.a .

En laat je inspireren door diverse organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben om je te laten zien wat er allemaal in en voor jouw kerk mogelijk is.

Kosten, inclusief duurzame maaltijd: € 10,00

Opgave tot 1 oktober met vermelding van het aantal personen via:
• netwerkdaggeldersegroenekerken@gmail.com
• of telefonisch 0618193612

Locatie:

Jachtlaankerk Jachtlaan 141

Apeldoorn, 7313 CW

Lees meer

Duurzame dinsdag: 4 september 2018

De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag.

Een bijzondere dag waarop duurzame ideeën en initiatieven een podium krijgen in politiek Den Haag. Het kabinet neemt op deze dag de Duurzame Dinsdag-koffer in ontvangst met honderden duurzame ideeën en initiatieven uit alle hoeken van onze samenleving. De meest duurzame, innoverende en onderscheidende ideeën en initiatieven maken kans op prijzen en de mogelijkheid om het idee of initiatief een extra impuls te geven.

Voor meer informatie zie: www.duurzamedinsdag.nl/

Lees meer

CBS publiceert: Monitoir Brede Welvaart

In de Monitor Brede Welvaart van het CBS (16 mei 2018) wordt een beeld gegeven van de welvaart van Nederland anno 2018. Er is ee naanzet gegeven om niet alleen naar de harde groeicijfers te kijken, maar ook de bredere impact er bij te betrekken. Namelijk de effecten op ecologie, lucht, gezondheid en welzijn in zijn algemeenheid.  De moeite waard!

Voor de link naar het rapport klik op: www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/20/monitor-brede-welvaart-2018

Lees meer

Trouw op 14 april 2018: warmtewisselaar oceanen hapert

Klimaatverandering vertraagt de circulatie van warm en koud oceaanwater. Dat kan hier leiden tot warmere zomers. En dat is geen goed nieuws.

Lees meer

Commissie hemelwater aan het werk.

Als taakgroep Kerk & Milieu /  Samenleving (KMS) ontvingen wij van het College van Kerkrentmeesters (CvK) van de Brinkstraatkerk het verzoek om de haalbaarheid te onderzoeken dat al het regenwater dat valt op de daken van kerk en De Brink en het omliggende terrein niet meer in het openbare riool verdwijnt, maar in de eigen bodem kan infiltreren.  

Lees meer

GROEN LEVEN BINNEN HANDBEREIK “VOEDSEL UIT EIGEN TUIN OF BUURT” : 6 maart 2018

Lees meer

Doe mee aan de nationale week zonder vlees van 5 tot en met 11 maart 2018

Nationale Week Zonder Vlees is een initiatief van Isabel Boerdam, oprichter van De Hippe Vegetariër, breed gedragen door diverse partners uit de voedselindustrie.

Lees meer

DONUT EN RENTMEESTER

Enkele weken geleden meldde de nieuwslezer van het NOS-achtuurjournaal opgetogen dat de economische groei in 2017 3,1% was ten opzichte van 2016. Ze huppelde als het ware door het beeld … Moeten we eigenlijk wel blij zijn met die groei van het bruto binnenlands product? Hoeveel onvervangbare fossiele brandstoffen en andere onvervangbare grondstoffen heeft dat gekost? Tegen een eerlijke prijs? Wat is het effect op het klimaat, biodiversiteit, leefomgeving, arbeidsomstandigheden en afval? Is de inkomensongelijkheid verminderd? Zijn mensen gelukkiger geworden?

De inmiddels zeer bekende Britse econome Kate Raworth heeft de 'Donuteconomie-theorie' ontwikkeld. Dit is een methode die nieuwe evenwichten in de samenleving weergeeft en ze als een donut voorstelt. Zoiets als rentmeesterschap in de praktijk. Vooral in Nederland doen de 'mainstream economen' nogal lacherig over haar theorie. Dat maakt het juist voor ons als taakgroep extra interessant om het er eens met elkaar over te hebben. Kunnen wij er in Bennekom iets mee? Nieuwsgierig? Kom dan naar onze taakgroepbijeenkomst op woensdag 7 maart om 19.30 uur in ’t Kerkheem. Voor meer informatie zie de welkompagnia: www.kms-bennekom.nl

Lees meer

Tegenvaller: Energieverbruik Brinkstraatkerk “stabiel”

De afname van het energieverbruik stagneert. Tot deze conclusie komt de taakgroep Kerk & Milieu / Samenleving op grond van de door haar maandelijks opgenomen meterstanden van gas en stroom in kerk en Brink in 2017 en in de periode daarvoor.

Lees meer

Gemeente Ede stelt 250 gratis energiescans beschikbaar

De gemeente Ede biedt een gratis energiescan aan bij u thuis. De energiescan laat zien hoe u uw woning comfortabeler en energiezuiniger maakt. Huiseigenaren ontvangen een duidelijk overzicht van de mogelijkheden. Ze kunnen dan zelf bepalen welke mogelijkheden u wilt uitvoeren om uw woning energiezuiniger te maken.

Een onafhankelijke adviseur komt thuis langs. Hij bekijkt de mogelijkheden om de woning energiezuiniger te maken. UEr komt dus een onafhankelijk en persoonlijk advies op maat. Daarnaast krijgt u tips voor een lagere energierekening. Er zijn 250 energiescans beschikbaar, wees er dus snel bij!

Voor meer informatie  zie: www.ede-natuurlijk.nl/producten/gratis-energiescan 

Voor wie is de energiescan? Woningeigenaren van woningen die voor 1980 zijn gebouwd.

Lees meer

Deltaplan in de maak voor herstel biodiversiteit platteland

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agroindustrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties heeft de handen ineen geslagen. Samen zullen zij een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. Het plan moet voor volgend jaar zomer gereed zijn.

De afspraak is vastgelegd in de ‘verklaring van Driebergen’. Partijen zullen deze verklaring aanbieden aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees verder: nioo.knaw.nl/nl/news/deltaplan-de-maak-voor-herstel-biodiversiteit-platteland

Lees meer

Hervormde Gemeente Ede heeft in het beleidsplan 2016 - 2020 afzonderlijke hoofdstuk over duurzaamheid

Dat duurzaamheid ook voor het lokale kerkelijke beleid impact heeft blijkt dat de Hervormde Gemeente Ede (o.a. Oude kerk, Sionskerk, Nieuwe Kerk) een afzonderlijk hoofdstuk aan duurzaamheid heeft gewijd. Wat voor beleidsplannen deze gemeente heeft is terug te lezen op: duurzaamheidhervormdede.jimdo.com/werkgroep-duurzaamheid-actueel/1-werkgroep-duurzaamheid/

Lees meer

Tijdens de uitzending van Buitenhof op 17 december 2017 sprak o.a. Marianne Minnesma over de noodzakelijke versnelling van de energietransitie

Als het aan minister Eric Wiebes ligt, worden kolencentrales bij wet verboden. Een grote politieke stap deze week, in het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Aan de idealen hangt bovendien een pittig prijskaartje: tot wel 22 miljard euro. Wie betaalt die rekening? En wat moet er concreet gebeuren om Nederland koploper te maken op het gebied van milieu? Een debat met Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, André Faaij, hoogleraar Energiesystemen en Allard Castelein, directeur van de Rotterdamse Haven. Klik hier om de uitzending nog eens te bekijken: www.vpro.nl/buitenhof/speel~POMS_AT_12084923~klimaatdebat~.html

Lees meer

Pensioenfondsen niet "Parijs-Proof" oproep om pensioenfondsen te activeren!

Taakgroeplid Esther Ratsma  heeft haar pensioenfonds opgeroepen om fossielvrij te gaan investeren, in lijn met de klimaatdoelen van het Parijsakkoord. Het #Pensioenklimaatlabel maakt duidelijk dat geen enkel Nederlands pensioenfonds ‘Paris proof’ investeert. Ze hebben duidelijk nog een zetje in de rug nodig.

Roept u ook uw pensioenfonds op? Dat kan heel makkelijk via deze website: gofossilfree.org/nl/pensions-paris-pledge/?akid=a14437987.2172457.4OcQXF&aktmid=tm2117550.i-s6cq&rd=1&source=conf&t=2&utm_medium=email

Samen pakken we klimaatverandering aan en zorgen we voor de noodzakelijke versnelling in de energietransitie.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Lees meer

Ongelijkheid tussen rijk en arm neemt wereldwijd alarmerend toe volgens nieuw rapport van Piketty c.s

Thomas Piketty, we hebben in onze taakgroepbijeenkomsten in 2015-2016 zijn boek "Kapitaal in de 21ste eeuw" uitgebreid besproken. Zijn conclusies over toenemende ongelijkheid tussen een kleine groep rijken en een toenemend aantal armen waren al schokkend. Nu is er een vervolgstudie uitgebracht "Rapport sur les inégalités mondiales 2018" Ook die conclusies zijn alarmerend: de kloof groeit wereldwijd spectaculair. Er wordt overigens wel geconstateerd dat het in Nederland wat beter gaat met betrekking tot de groei van de ongelijkheid tussen rijk en arm.

Lees meer

Laagvliegroutes "pretvluchten" van en naar Lelystad Airport over Bennekom en Ede vanaf 2019?

Ons taakgroeplid Elsa Loosjes doet een oproep om bezewaar te maken tegen de uitbreiding van Lelystad Airport om de vakantievluchten (w.o. stedentrips) van Schiphol over te nemen. De onderzoeksresultaten die de verwachte geluidsoverlast hadden berekend blleken niet te kloppen. DE provincie Gelderland gelast uitstel van de uitvoering van het besluit.

Lees meer

Hoe overtuig ik mijn kiloknallende vriend het beste? Niet doen, ga bloggen of doe iets in KMS-Bennekom of sluit je aan bij gelijkgestemden!

In dagblad Trouw was op 11 november 2017 in de rubriek "Beatrijs" de vraag opgenomen van iemand die zich stoorde aan haar kiloknallende vriend. Haar advies: overtuigen tot een duurzamer leven helpt niet; ga bloggen, ga bij een milieuclub, ga actievoeren met gelijkgestemden of ga in de politiek!

Lees meer

Regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord "vertrouwen in de toekomst" gepubliceerd. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan duurzaamheid.

Lees meer

Geloven in duurzaamheid: verslag van bijeenkomst 16 november 2017

Donderdag 16 november vond in de Wageningse bibliotheek de dialoog plaats tussen vertegenwoordigers uit de wetenschap, de lokale kerken en uit de lokale politiek rond het thema ‘Geloven in Duurzaamheid’. Wat bezielt en inspireert mensen om van duurzaamheid een belangrijk onderwerp te maken?  Klaas van Egmond, professor Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht, de wethouders Lara de Brito van Wageningen en Leon Meijer van Ede en pastoor Henri ten Have vertelden wat hen drijft.

Lees meer

Bijeenkomst KMS op 27 september 2017 vervalt

Het blijkt dat een relatief groot aantal deelnemers zich voor deze bijeenkomst heeft afgemeld, hetzij door persoonlijke omstandigheden, dan wel door regionale activieiten waarin enkele KMS deelnemers als adviseur een rol hebben. We hebbben daarom besloten de bijeenkomst van 27 september 2017 te annuleren.

Lees meer

Ondersteun de crowdfundingsactie #ikwilhemweg:

#ikwilhemweg

Lees meer

Tegenlicht: "Groene dromen"

Hoe duurzaam onderneemt Nederland? VPRO Tegenlicht heeft een lange traditie in het signaleren van initiatieven die duurzaamheid en ondernemerschap combineren. Maar wat als er, zoals na de mislukte overname van Unilever, kritiek ontstaat dat een bedrijf zich minder moet richten op duurzaamheid en meer op directe winst? Is duurzaamheid leuk zolang het de aandeelhouder niets kost? Hoog tijd om duurzaam ondernemen in Nederland tegen het licht te houden.
Tien jaar geleden zond VPRO Tegenlicht 'Afval is Voedsel’ uit. Voor veel mensen het startsein om op een nieuwe manier naar duurzaamheid en economie te kijken. Het was het begin van het zogenoemde Cradle to Cradle denken in Nederland. Duurzaamheid en geld verdienen ging opeens hand in hand.
Niet alleen bedrijven gingen Cradle to Cradle ontwerpen en produceren. Ook steden als Almere, Venlo en Maastricht bouwden hele wijken en parken volgens dit concept. De gebouwen en producten worden zodanig ontworpen en geproduceerd dat ze volledig kunnen worden hergebruikt, afbreekbaar zijn en dat er tijdens de productie geen schadelijke afvalstoffen ontstaan.

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2016-2017/groene-dromen.html#

Lees meer

Minisymposium in Bennekom op 2 april 2017: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Op 2 april vindt in het kader van het 60-jaar jubileum van Maria Virgo Regina te Bennekom het mini-symposium “De zorg voor ons Gemeenschappelijk Huis” plaats.

Lees meer

Zorgen om klimaatverandering toont Shell al in 1991 met alarmerende video

Shell publiceerde in 1991 een film van 28 minuten (Climate in Concern) waarin wordt aangetoond dat verbaranding van fossiele brandstoffen leidt tot opwarming van de aarde.

https://vimeo.com/206045830

Lees meer

Filmvertoning 'Before the Flood' in de Brink te Bennekom

Op 13 maart 2017 laten we in de Brink te Bennekom  opnieuw de indrukwekkende film zien “Before the Flood”. De beroemde acteur Leonardo di Caprio heeft gedurende twee jaar de aarde rondgereisd om de gebieden te bezoeken die nu al enorm te lijden hebben onder de gevolgen van de opwarming van de aarde. Hij sprak niet alleen met vooraanstaande wereldleiders die indringend om actie vragen tegen de opwarming, maar ook met enkele klimaatsceptici.
Na afloop van de vertoning van de film gaan we met elkaar in gesprek onder leiding van weerman Reinier van den Berg.

Aanvang 19.30, toegang vrij.

Vertoning van deze film is mogelijk gemaakt door National Geographic Nederland - België

Lees meer

Verantwoordelijkheidsethiek en gezindheidsethiek bij het vluchtelingenvraagstuk

Op 18 januari 2017 hadden we onze eerste taakgroepbijeenkomst van 2017. Een van de taakgroepleden hield een inleiding over Verantwoordelijkheidsethiek en gezindheidsethiek bij het vluchtelingenvraagstuk. Klimaatverandering en opwarming van de aarde is immers één van de oorzaken van de toenemende vluchtelingenstroom. 

Lees meer

Het NBG stelt De Groene Bijbel gratis voor iedereen beschikbaar (alleen verzendkosten)

De Groene Bijbel bleek niet gedrukt te zijn op gerecycled bijbelpapier terwijl dat wel de afspraak met de uitgever was. Het oorspronkelijke doel was dat het papier van de Groene Bijbel zou gemaakt zijn van 100.000 oude bijbels, ingezameld door NBG-vrijwilligers. Dit bleek niet te zijn gebeurd, zo meldde de uitgever Royal Jongbloed. De bijbels zijn hierdoor uit de handel gehaald en Jongbloed heeft ze geschonken aan het NBG. Deze bijbels hebben een nieuw voorwoord gekregen.

Lees meer

Oefenen met Energyparty

De taakgroep KMS participeert in het project van de gemeente Ede "Ede natuurlijk". Doelstelling is dat de gemeente Ede in 2050 energieneutraal is. Dat wil zeggen er moet in de gemeente Ede een equivalent van de productie van 225 windmolens aan duurzame energie worden geproduceerd dan wel worden bespaard. Energyparties worden georganiseerd om de inwoners bewust te maken van hun energieverbruik en te adviseren om maatregelen te nemen. 

Lees meer