Edese geloofsgemeenschappen voor duurzaamheid

Hiervan zijn waren er (slechts) zeven naar de Brink gekomen. De overige hadden of niet gereageerd, of vraagstukken van duurzaamheid hebben (nog)  geen prioriteit, zo werd meegedeeld.

Op de bijeenkomst werd heel veel (praktische) informatie uitgewisseld hoe je duurzamer als geloofsgemeenschap of als privépersoon  kunt handelen.  Met die informatie kunnen de “koplopers” hun geloofsgemeenschappen enthousiasmeren.

Wethouder Leon Meijer hield een inspirerend betoog waarin hij het belang onderstreepte van onze verantwoordelijkheid voor Schepping aan de hand van een passage uit Genesis. Juist dat inspireerde hem bij het vormgeven van  het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Ede. Anderen lieten zien hoe je een huis uit 1922 energieneutraal kunt maken, hoe je kinderen bij duurzaamheid kunt betrekken, het belang en noodzaak om daar waar mogelijk hemelwaterafvoer van het riool los te koppelen, hoe je “energyparties” of “energybattles” kunt organiseren, hoe je met een coöperatie 100% duurzame stroom kunt opwekken, ook als je geen geschikt dak hebt voor zonnepanelen. 

De aanwezigen gingen naar huis met veel informatie, en de koplopers spraken de behoefte uit om meer kennis te delen, ook met die geloofsgemeenschappen die er niet bij waren.

We houden u verder op de hoogte de ontwikkelingen van het project.