Bijeenkomst taakgroep KMS op 23 november 2016

Wat die gevolgen zijn voor ons als gewone Bennekomse burgers. Die blijven zeer ernstig, ondanks de toezeggingen die gedaan zijn aan de “dwarsliggende” Walen.  Het gaat bij CETA immers niet in de eerste plaats om de vrijhandel van goederen en diensten, maar  om de claims die bedrijven kunnen leggen bij overheden. Bijvoorbeeld over  winst die gemist wordt als gevolg van geldende arbeidsomstandigheden en of milieuregels en die overheid die niet wenst aan te passen. We besloten om de landelijke bureaus van kerken zoals PKN in Utrecht aan te schrijven met het verzoek om invloed uit te oefenen op de landelijke politiek om CETA juist op deze punten te laten aanpassen . We zitten immers niet opnieuw  op een referendum te wachten.

We bespraken verder de evaluatie van de Scheppingszondag van 16 oktober 2016. Zowel wij als Taakgroep als de leden Pastoresoverleg spraken de behoefte uit om bij de organisatie van een volgende Scheppingszondag in 2018 nog meer met elkaar samen te werken.