Aartsbisschop Desmond Tutu (nobelprijs voor de vrede) waarschuwt voor gevolgen van klimaatverandering

Aartsbisschot Desmond Tutu ontving in 1984 de Nobelprijs voor de vrede (1984), vanwege zijn inspanningen voor het beëindigen van de Apartheid. Nu doet hij een dringende oproep om het klimaatprobleem aan te pakken door het gebruik van fossiele brandstoffen sterk te verminderen/ te stoppen. http://news.trust.org/item/20161209151141-38snf/