Verantwoordelijkheidsethiek en gezindheidsethiek bij het vluchtelingenvraagstuk

De snelle klimaatverandering is onder andere oorzaak van de huidige vluchtelingenstromen naar Europa. Dit is een structureel probleem dat voortdurend onze aandacht vraagt. Eén van onze Taakgroepleden is ook actief betrokken bij de individuele begeleiding van een Islamitisch gezin dat gevlucht is uit Syrië. Hij geeft hen ook taallessen.  Je staat regelmatig voor dilemma’s. Als ervaringsdeskundige gaf hij een korte leiding over Verantwoordelijkheidsethiek en gezindheidsethiek bij het vluchtelingenvraagstuk. In de levendige discussie die volgde werd aan de ene kant sterk het accent gelegd op de rechten van vluchtelingen (VN verdrag van de rechten van de mens) en de nood waarin vluchtelingen verkeren (die geen mens koud mag laten) en anderzijds op de noodzaak van integratie van vluchtelingen in het land waar ze gaan wonen. Er wordt gepleit voor een multiculturele samenleving waarin ieder met respect voor de eigenheid van de ander leeft. De multiculturele samenleving stelt echter wel eisen aan ieder individu, zowel aan de autochtoon als aan de binnenkomende vluchteling. Als die integratie mislukt dreigen er getto’s, no-go areas en radicalisering. De grote vraag is: in hoeverre zullen we in ons land in staat zijn om deze integratie voor elkaar te krijgen?  Wat verstaan we eigenlijk onder integratie? Op grond van zijn eigen ervaringen zal een ander taakgroeplid tijdens onze volgende bijeenkomst op 22 maart 2017 een inleiding houden over integratie. Voor informatie en achtergronden zie www.kms-bennekom.nl .U en jullie zijn dan ook van harte welkom in de Brink (19.30 uur).