Oefenen met Energyparty

De gemeente Ede heeft onze Taakgroep benaderd om met onze kennis en grote “achterban” actief te participeren in het project Ede Natuurlijk ( www.ede-natuurlijk.nl). De gemeente Ede wil op het gebied van duurzaamheid in 2050 energieneutraal zijn. Om een beeld te geven: de huidige energiebehoefte van Ede komt overeen met de energieproductie van zo’n 225 windmolens (!). Ons project met de zonnepanelen op de Brink en de afkoppeling van hemelwaterafvoeren van de RK kerk zijn als voorbeeldprojecten te zien op die website. We hebben op 18 januari 2017 geoefend met zogenaamde energypartys. Het doel is om met buren en of mede gemeenteleden in kleine groepen kennis en ervaringen op het gebied van energiebesparing / -opwekking uit te wisselen. Twee van de aanwezigen zullen binnenkort elk een eigen energyparty organiseren. Om een beeld te geven van zo’n party, zie:   http://www.070energiek.nl/energyparty

We houden u en jullie op de hoogte.