Het NBG stelt De Groene Bijbel gratis voor iedereen beschikbaar (alleen verzendkosten)

De Groene Bijbel is een speciale editie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Door de markering van specifieke bijbelteksten hoopt het NBG bijbellezers een nieuw en relevant perspectief te bieden op de bijbelse verhalen. In het aanvullende materiaal bij de bijbelvertaling komen drie thema’s terug:

  • Verwondering door bijvoorbeeld citaten van belangrijke denkers en door natuurfoto’s, waarin de schoonheid van de schepping bezongen wordt.
  • Verdieping door artikelen die de thematiek van bijbel, geloof en duurzaamheid bijbelstheologisch uitwerken.
  • Inspiratie door portretten van mensen die, gemotiveerd vanuit hun geloof, stappen zetten op de weg naar duurzaam leven.

Klik op de volgende link voor het bestelformulier: https://www.bijbelgenootschap.nl/groene-bijbel-2/