Zorgen om klimaatverandering toont Shell al in 1991 met alarmerende video

In 1991 bracht Shell een alarmerende en zorgwekkende video uit waarin de schadelijke gevolgen van het verbranden van fossiele brandstoffen helder worden getoond. Dat toenemende broeikasgassen ook leiden tot opwarming van de aarde. Juist arme volken worden de dupe, zo blijkt ook hierin. In de jaren erna heeft Shell juist "klimaatsceptisch gedrag" laten zien. In een artikel van de Correspondent (februari 2017) wordt dat nogeens helder uitgelegd.
https://decorrespondent.nl/6261/shell-erkent-al-dertig-jaar-het-gevaar-van-klimaatverandering-en-deze-film-bewijst-dat/690018549-55d9be34

Film: https://vimeo.com/206045830