Minisymposium in Bennekom op 2 april 2017: De zorg voor ons gemeenschappelijk huis

Met Laudato Si doet Paus Franciscus een dringende oproep de aarde beter te beheren. Maar wat kun je daar als eenling aan bijdragen? Voordrachten van bekende en minder bekende sprekers geven zowel achtergrond als praktische handvatten om hier op zinvolle wijze invulling te geven.

Sprekers:

Henri ten Have, pastoor van de Zalige Titus Brandsma parochie, introduceert je in de wereld van Laudato Si’. Wat ligt ten grondslag aan Laudato Si’ en wat houdt Laudato Si’ in?
Reinier van den Berg, bekend weerman en bevlogen spreker op (inter)nationaal niveau, geeft een inzicht op de huidige stand van zaken rondom klimaatverandering en wat we kunnen doen om op een geloofwaardige en realiseerbare manier naar een duurzame samenleving te gaan.
René Wijngaard, jonge wetenschapper, gaat in op een aantal globale milieuproblematieken en op de middelen die ingezet kunnen worden om deze problematieken tegen te gaan.
Wouter Koenderman, directeur van de ACV Groep, vertelt hoe we toekomstig thuis een bijdrage kunnen leveren aan een betere leefomgeving door het reduceren van restafval met behulp van een nieuw afvalsorteringssysteem.


Lokatie: RK Kerk te Bennekom, Heelsumseweg 1
Aanvang: om 13.00 uur
Vrij entree: een collecte na afloop voor een vrijwillige bijdrage in de kosten.