Bijeenkomst KMS op 27 september 2017 vervalt

Het blijkt dat een relatief groot aantal deelnemers zich voor deze bijeenkomst heeft afgemeld, hetzij door persoonlijke omstandigheden, dan wel door regionale activieiten waarin enkele KMS deelnemers als adviseur een rol hebben. We hebbben daarom besloten de bijeenkomst van 27 september 2017 te annuleren.