Regeerakkoord tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

In het regeerakkoord is veel aandacht geschonken aan duurzaamheid. Het is een doelstelling om de doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord te halen en er zelfs een schepje boven op te doen.
In hoofstuk 3 van het akkoord worden in negen pagina's de voorgenoemen maatregelen gepresenteerd: "We leggen daarom de lat hoger dan de toezegging die de EU gedaan heeft. In Nederland nemen we maatregelen die ons voorbereiden op een reductie van 49 procent in 2030. We maken een nationaal klimaat- en energieakkoord dat sectoren de zekerheid geeft aan welke doelstellingen voldaan moet worden op de langere termijn. Voor de korte termijn nemen we maatregelen als vergroening van het belastingstelsel, meer kavels op zee voor windenergie, de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de elektriciteitssector.
In de EU nemen we het voortouw om het doel op 55 procent te krijgen. In 2019, vijf jaar na het verdrag van Parijs, is de eerste van de vijfjaarlijkse mogelijkheid om internationaal de doelen aan te scherpen. Daarvan maken we gebruik. Als de EU als geheel onvoldoende ambitieus is, trekken we samen met buurlanden op om gezamenlijk een extra inzet af te spreken bovenop de EU-afspraken".
Het zal nog een hele inspanning kosten, met name voor de VVD en CDA politici / achterban, omdat die zich de afgelopen jaren in hun stemgedrag niet zo groen hebben opgesteld. We zullen het zien!