Laagvliegroutes "pretvluchten" van en naar Lelystad Airport over Bennekom en Ede vanaf 2019?

Beste leden van de taakgroep,

Inmiddels is bekend dat er een bron van, merendeels, toekomstige, overlast voor de Veluwe wordt aangeboord: vliegveld Lelystad. 

Dat er geluidsoverlast verwacht wordt is duidelijk. In het stiltegebied zal geluid van - laag overvliegende - vliegtuigen des te duidelijker hoorbaar zijn. Ook in de Veluwse bewoonde gebieden is nu, naar verhouding, weinig geluidsoverlast. Dat wordt veel en veel meer. Het gaat niet om een 'deken' van geluid, zoals in het westen van het land, maar om geluidspieken van enige malen, misschien veel malen, per dag. 

Vliegtuigen veroorzaken ook milieuvervuiling. Er is sprake van uitstoot van broeikasgassen, fijnstof en stikstof (zie bijlage). De volksgezondheid en het milieu lijden er onder. 

De betrokken gemeentes zijn overvallen met een ministerieel besluit, ook de wethouder (s) waren niet op de hoogte. Er is geen houdbare indeling van het luchtruim gemaakt, en geen plan-milieueffectrapportage over het hele betrokken gebied, er is duidelijk haastwerk geleverd, zonder een gedegen besluitvorming. 

Moeten we deze ontwikkelingen (met zijn allen) willen?

Ik denk dat ook alle kerkelijke gemeenschappen zich zouden kunnen bezinnen op deze  ontwikkeling ten gunste van een commerciële activiteit. De mensheid wordt hier per saldo niet beter van. 

Inmiddels hebben wij contacten gelegd en ons aangesloten bij verschillende milieugroepen hieromtrent, om zeer goed op de hoogte te zijn. 

Ik hoop dat deze bezinning breed zal plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Elsa Loosjes

Rob Berkman


Zie ook:    www.gelderland.nl/luchtvaart en  www.omroepgelderland.nl/nieuws/2151972/Geen-uitbreiding-vliegveld-Lelystad