DONUT EN RENTMEESTER

Enkele weken geleden meldde de nieuwslezer van het NOS-achtuurjournaal opgetogen dat de economische groei in 2017 3,1% was ten opzichte van 2016. Ze huppelde als het ware door het beeld … Moeten we eigenlijk wel blij zijn met die groei van het bruto binnenlands product? Hoeveel onvervangbare fossiele brandstoffen en andere onvervangbare grondstoffen heeft dat gekost? Tegen een eerlijke prijs? Wat is het effect op het klimaat, biodiversiteit, leefomgeving, arbeidsomstandigheden en afval? Is de inkomensongelijkheid verminderd? Zijn mensen gelukkiger geworden?

De inmiddels zeer bekende Britse econome Kate Raworth heeft de 'Donuteconomie-theorie' ontwikkeld. Dit is een methode die nieuwe evenwichten in de samenleving weergeeft en ze als een donut voorstelt. Zoiets als rentmeesterschap in de praktijk. Vooral in Nederland doen de 'mainstream economen' nogal lacherig over haar theorie. Dat maakt het juist voor ons als taakgroep extra interessant om het er eens met elkaar over te hebben. Kunnen wij er in Bennekom iets mee? Nieuwsgierig? Kom dan naar onze taakgroepbijeenkomst op woensdag 7 maart om 19.30 uur in ’t Kerkheem. Voor meer informatie zie de welkompagnia: www.kms-bennekom.nl