Commissie hemelwater aan het werk.


Hoe vuiler het rioolwater, hoe energiezuiniger de waterzuivering kan plaatsvinden (minder CO2 uitstoot) weten we inmiddels.  Relatief schoon regenwater moet daarom zoveel mogelijk worden opgevangen in de bodem. Deze ontkoppeling van de hemelwaterafvoeren past binnen het duurzaamheidsbeleid  van de Brinkstraatkerk. Uiteraard moet deze ontkoppeling wel technisch en financieel haalbaar zijn.

Een voorstudie is daarom noodzakelijk. We onderzoeken of de bodem geschikt is om het regenwater op te vangen. We houden uiteraard rekening met de door klimaatverandering te verwachten heftiger hoosbuien in de nabije toekomst. Daarna kan een plan van aanpak volgen. Ook de gemeentelijke overheid moet uiteraard hieraan meewerken.  De RK kerk heeft inmiddels zeer positieve ervaringen opgedaan met het opvangen van hemelwater op eigen terrein. KMS gaat met enkele deskundigen (onder de toepasselijke naam van “commissie hemelwater”) aan de slag. We streven er naar ruim voor het eind van dit jaar advies uit te brengen aan CvK. De ontkoppeling zal naar verwachting plaats vinden in 2019.