Bennekomse kerken organiseren klimaatweekend

Op zondag 18 november zal er in veel kerkdiensten in Bennekom met dankbaarheid en verwondering worden stilgestaan bij de schepping. Ook het effect van ons mensen op het klimaat en onze verantwoordelijkheid voor de schepping komen aan bod. De taakgroep Kerk, Milieu en Samenleving heeft rondom de Scheppingszondag twee activiteiten georganiseerd. De dag ervoor, op zaterdag 17 november, kan men deelnemen aan een klimaatwandeling langs een aantal plaatsen in Bennekom. Men krijgt praktische informatie over klimaat-neutraal wonen, energiebesparende maatregelen en regenwaterafvoer. Op maandag 19 november is er een voorlichtingsbijeenkomst, waar o.a. wethouder Lex Hoefsloot zal ingaan op het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Ede. Beleidsadviseur duurzaamheid, peter Scholtens zal het beleid om het raadbesluit Ede klimaatneutraal in 2050 toe te lichten alsmede de doelstelling om de huizen en gebouwen in Ede in 2030 los van het gas te krijgen. Reinier van den Berg zal bijdragen met zijn visie op klimaatverandering. Ook zijn er enkele standjes aanwezig zijn met informatie over technische mogelijkheden, zoals de warmtepomp.

De data van het drieluik zijn:

Zaterdag 17 november: klimaatwandeling, start 10:15 in de Brink, afsluiting 12:15, R.K. kerk

Zondag 18 november: Scheppingszondag, zie kerkdiensten in Bennekom

Maandag 19 november: voorlichtingsavond, 20:00 uur in het Kerkheem, inloop

vanaf 19:30 uur

Iedereen van harte welkom bij alle activiteiten!