Bennekoms Klimaatweekend groot succes

In de week voorafgaande aan het Bennekomse Klimaatweekend schonk Ede TV volop aandacht aan de activiteiten die van 17 tot en met 19 november 2018 plaatsvonden: www.youtube.com/watch?v=jspuRV_Dues

De Bennekomse interkerkelijke taakgroep kerk Milieu en Samenleving heeft een klimaatweekeinde georganiseerd rond het thema ‘Laat de aarde op adem komen”. Centraal stond de Scheppingszondag op 18 november In vier Bennekomse kerken werd aandacht aan de Schepping geschonken, en met name onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig en als rentmeester met de Schepping om te gaan.

Om ook praktisch te laten zien hoe wij zelf individueel en als kerk een bijdrage kunnen leveren aan de vermindering van de gevolgen van de klimaatverandering heeft onze taakgroep op zaterdagmorgen op 17 november een klimaatwandeling gehouden. Hieraan namen 20 mensen deel. Zo hoorden we bij de Brinkstraatkerk welke besparingsmaatregelen zijn genomen (dakisolatie, lagere doordeweekse temperatuurinstelling). Aan de Groenestraat hoorden we van de eigenaar hoe je een huis uit 1922 (!) energieneutraal kunt krijgen. Bij Collage werd uitgelegd hoe je deel kunt nemen aan een postcoderoos project als je geen zonnepanelen op je eigen dak kunt of wilt leggen. Bij MVR vertelde Aad van Wijk op deskundige en humoristische wijze hoe wij onze regenwaterafvoer hebben losgekoppeld van het riool. Inmiddels doen Aad en Klaas van der Meulen ook mee in eenzelfde commissie van de Brinkstraatkerk: een mooi voorbeeld van interkerkelijke samenwerking vanuit RK kerk. Overigens is afkoppeling voor bedrijven met veel verhard oppervlakte in de gemeente Ede ook een lucratieve bezigheid! Na een korte presentatie van de NPB kerk aan de Emmalaan over de bereikte besparingen op hun nieuwe luchtverwarming sloten we deze geslaagde wandeling af met brood en soep in de parochiezaal.

Op maandagavond organiseerde de taakgroep in samenwerking met de gemeente Ede een voorlichtingsavond in het Kerkheem. De ongeveer 60 aanwezigen hoorden van de gemeente hoe zij in 2050 energie neutraal en van het gas los hopen te zijn (https://www.ede-natuurlijk.nl/projecten/bennekomse-kerken-organiseren-klimaat-weekend#comments). Weerman Reinier van den Berg schetste de actuele ontwikkelingen (we zien nog geen trendbreuk en stevenen nu nog af op 4 ipv 2 graden opwarming) en de mogelijkheden om er als mensheid wat aan te doen door onder andere het grootschalig aanplanten van bos. Achterin de zaal waren kraampjes opgesteld waar informatie gegeven werd over lokale groene stroom (Vallei Energie), operatie Steenbreek (tegels in je tuin vervangen door groen), en de werking en besparingen van een hybride lucht warmtepomp in combinatie met een bestaande gasketel. Omroep Ede heeft ook opnames gemaakt van de avond:, zie www.youtube.com/watch?v=VMgy4l5sgmo

Kortom een geslaagd klimaatweekeinde drieluik, waarin we er hopelijk in zijn geslaagd om meer mensen klimaatbewust te maken en aan te zetten tot actie!

Klaas van der Meulen en Truus Appelman van de taakgroep KMS.