Ede in 2050 Energieneutraal. Hoe doe je dat? Peter Scholtens (Gemeente Ede) legt het uit

Groene energie opwekken….

De gemeente Ede wordt vanuit de rijksoverheid gedwongen om er voor te zorgen dat er zoveel mogelijk duurzame energie wordt opgewekt. Daartoe is er subsidie beschikbaar voor zonnepanelen op daken en op weidegrond en voor windmolens. Er zijn al heel wat aanvragen maar het blijkt niet gemakkelijk om tot uitvoering over te gaan. Er moeten gesprekken met belanghebbenden ( vooral in agrarische en industriële sector) worden gevoerd, wat tijd en inspanning zal vergen.

Op particuliere daken zijn al heel wat panelen gelegd, maar op weiden of akkers nog niets. Gesproken wordt over belemmeringen die door de overheid zelf worden opgeworpen, over panelen langs A12 en A30, over belastingen en heffingen.

Warmtevoorzieningen

Er is wel veel in beweging maar ook wat betreft de warmtevoorzieningen is er nog geen duidelijke visie voor Bennekom. Het warm-water-net van de gemeente Ede via verbranding van biomassa (houtsnippers uit eigen bossen en agrarisch afval) komt vooral naar nieuwbouw in Ede, maar zal Bennekom niet gaan voorzien. Moeten we dan straks verder met Russisch gas of met groen gas? Ook waterstof en aardwarmte wordt genoemd. Allerlei gedachten worden geuit zowel door ons als door Peter Scholtens.

Hoe verder?

We kijken terug op een boeiend gesprek waarvan Peter Scholtens zei dat ook hij er van geleerd had.

Naar aanleiding van deze bespreking zullen Han (samenroeper), Gerben, Carel en Gerard (van der Laan) een notitie opstellen over de mogelijkheden, die er zijn voor ons in de transitie en hoe wij er aan kunnen meewerken door goede investeringen, door deelname aan projecten etc. Dit kan ook dienen om o.a. op onze website anderen attent te maken op wat ze zelf kunnen doen.