Definitieve zonne- en windwijzer gemeente Ede bekend

Eind 2018 hebben we als Taakgroep KMS met een aantal ander organsiaties mee gedacht met de gemeente Ede over het uitnodigingskader duurzame energieopwekking met wind en zon. Met gepaste trots, hierbij de definitieve en vastgestelde versie van de wind en zonnewijzer, want zo noemen we dit kader. Het raadsbesluit is bijgevoegd. Daar kunt u onder andere in lezen dat het kader nog niet geldt voor zonneweiden groter dan 2 hectare, later dit jaar wordt daar meer duidelijk over.

Voor grootschalige duurzame opwekking is een mooie stap gemaakt. Binnenkort nodig ik u uit voor een volgende uitwerking van de routekaart Ede energieneutraal, de warmtetransitie. Dit jaar willen we meer duidelijkheid scheppen over de invulling van de warmtetransitie voor de gemeente Ede. De inbreng van de denktank hebben we hier hard voor nodig.

Voor het definitieve document van de gemeente Ede kun je doorklikken naar: drive.google.com/open?id=1TCHX6nTakkufPEjiBLOFM8OTsKIZjQ5S