De energietransitie en wij

Wat is eigenlijk mijn rol in de energietransitie? Wat moet ik doen als mijn cv ketel het begeeft en niet reparatie niet meer loont? Mijn gasfornuis is defect, moet ik dan over op inductie? Mijn budget is beperkt, wat moet ik?

Dit zijn concrete vragen die tijdens de taakgroepbijeenkomsten KMS regelmatig aan de orde komen. Een aantal leden van de taakgroep heeft een document gemaakt (en waar nog steeds aan wordt gewerkt), om wat helderheid te geven in deze vraagstukken te geven. We hebben het over: inzicht in het gebruik, energie besparen, opwekken van energie en duurzame inkoop en compensatie. Het document, is te vinden op onze website op de pagina : klik hier: /transitie . Het document werken we regelmatig bij. In het najaar van 2019 gaan we hiermee verder aan de slag. U bent van harte uitgenodigd met ons mee te denken.