Urgenda presenteerde in juni 2019 het 40 punten plan om tot 25% CO2 reductie in 2020 te komen

Samen met ruim 700 organisaties presenteerde Urgenda op 24 juni, 4 jaar na het winnen van de Klimaatzaak in Den Haag het 40puntenplan en overhandigd aan het kabinet. De 40 maatregelen zijn een handreiking en laat zien dat het kan om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020. Alle maatregelen samen zijn goed voor een reductie van 10 tot 15 Mton CO2-eq.

Voor informatie over de 40 stappen zie www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/