Wereldgebedsdag voor de schepping op 1 sepember 2019

Op 1 september is het Wereldgebedsdag voor de schepping. Miljoenen christenen wereldwijd staan op deze dag stil bij het behoud van de aarde en alle leven dat zich daarop bevindt. Orthodoxe christenen doen dit al sinds 1989, maar sinds 2015 is 1 september ook voor katholieken een jaarlijkse gebedsdag. Paus Franciscus nam twee jaar geleden dit initiatief, en uitte daarbij de hoop dat ook andere kerken en geloofsgemeenschappen zich bij deze Wereldgebedsdag voor de schepping zouden aansluiten.
www.raadvankerken.nl/pagina/5441/wereldgebedsdag_voor_de_scheppin