vier stappen om zelf de energietransitie te versnellen

We hebben vier stappen op een rijtje gezet:


Stap 1: inzicht in gebruik

Voor algemene tips voor besparing bij uiteenlopende productgroepen zoals elektrische
apparaten, energie, kleding, vervoer, voeding ( kritischemassa.nl/ ).

Stap 2: energie besparen

Op de website energiebesparendoejenu.nl staat een mooi overzicht van de verbeteropties voor thuis; voor je vervoer geeft het volgende plaatje wat mogelijkheden.


Stap 3: duurzame energieopwekking

Zonnepanelen, de kosten, subsidies en rendementen: www.subsidies-zonnepanelen.nl/kosten-van-zonnepanelen/

Om zelf warmte op te wekken zijn er verschillende "groene"oplossingen:

Dit zijn verschillende vormen van warmtevoorziening die gebruik maken van minder of geen gas: all-electric warmtepomp, hybride warmtepomp, Houtsnippers , Elektrische CV ketel, Zonneboiler voor warm tapwater en/of verwarming woning. Beschikbare subsidies voor duurzame(re) warmteopwek voor een zonneboiler, een warmtepomp, of een
biomassakachel.

Stap 4: duurzame inkoop en compensatie

Voor een overzicht van de groenste energieleveranciers zie: www.onlineenergievergelijker.nl/wie-is-de-groenste-energieleverancier/

Hoe je hiermee aan de slag kunt hebben we vastgelegd in een document dat je via de volgende link kunt bekijken: docs.google.com/document/d/1M05Bduc1JCAZpjvWbdiFqbUpjGi8bHy58N8unjicZV4/edit?ts=5caee28f


Urgenda presenteerde in juni 2019 het 40 punten Plan om tot 25% CO2 reductie in 2020 te komen

Samen met ruim 700 organisaties presenteerde Urgenda op 24 juni, 4 jaar na het winnen van de Klimaatzaak in Den Haag het 40puntenplan en overhandigd aan het kabinet. De 40 maatregelen zijn een handreiking en laat zien dat het kan om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020. Alle maatregelen samen zijn goed voor een reductie van 10 tot 15 Mton CO2-eq.

Voor informatie over de 40 stappen zie www.urgenda.nl/themas/klimaat-en-energie/40-puntenplan/

energietransitie gemeente ede

De gemeente Ede streeft er naar om in 2050 volledig energieneutraal te zijn. Dat heeft een grote impact op de inwoners vande gemeente Ede, waar Bennekom een onderdeel van is.

Om de ontwikkelingen te volgen zie de onlangs vernieuwde website van de gemeente Ede: www.ede-natuurlijk.nl/

Op deze pagina geven we als Taakgroep informatie over allelei relevante en praktische zaken die een rol kunnen spelen bij het nemen van individuele beslissingen. We hebben een stappenplan ontwikkeld.