De impact van voedsel

De consumptie en de daaraan voorafgaande productie en transport hebben niet alleen grote invloed op de biodiversiteit en klimaat, maar ook op de samenleving als geheel: voedselzekerheid, voedselveiligheid, werkgelegenheid, eerlijke verdeling tussen rijke en arm.

In het voorjaar van2019 hebben een een avond gewijd aan dit onderwerp. Wim de Jong hield een boeiende inleiding:

Wim de Jong stelt zichzelf eerst voor als geboren op een boerderij in Bodegraven, jeugdig vrijwilliger in Colombia, na terugkomst 26 jaar melkveehouder in Bodegraven. Nadat bedrijf en grond in handen van Natuurbeheer is gekomen actief in voorlichting en advisering in binnen- en buitenland (vooral Bolivia) op veeteeltgebied.

Hij laat via een powerpoint-presentatie ontwikkelingen zien in de voedselproductie, het inkomensdeel van gezinnen dat aan voedsel besteed wordt, de enorme veranderingen in de agrarische sector ( in 1850 40 % van de arbeid op boerderij, in 2017 slechts 1,8 % die zorg draagt voor voedselproductie voor ons land en voor export). Nu de bevolking in ons land al voor 70% in steden woont is daar het zicht op wat er op een boerderij gebeurt afgenomen, wat leidt tot onkunde over wat er werkelijk gebeurt   en tot verandering van de invloed op de politiek (wetten en regels die voor de agrarische sector worden gemaakt). Er lijkt een complot te zijn ontstaan om de voedselproductie, met name in de veehouderij en pluimveehouderij in een kwaad daglicht te stellen.

De veehouderij is maar voor een klein deel verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot, evenals andere voedselproductie. Vervoer en industrie, huizenbouw en inrichting etc zorgen voor veel meer CO2.

Wim geeft aan dat ten aanzien van veehouderij veel wordt beweerd, waarvoor geen goede bewijsvoering wordt gegeven. Kritische stukken daartegen worden in de krant niet opgenomen, moet hij tot zijn teleurstelling vaststellen.

Hij wil niemand veroordelen die vlees eet en ook niemand die vegetariër of veganist is: ieder moet dat voor zich zelf uitmaken. Maar het is gewenst om zich goed op de hoogte te stellen van wat er aan de hand is. De link naar de powerpoint presentatie is: www.dropbox.com/s/27hgfwkctgtc19l/Rondom%20Vlees%20KMS%2010-04-2019.pptx?dl=0

Om inzicht te krijgen in de prijzen die de boeren ontvangen en welke prijs de consument voor deze producten betaalt, zie de website van het LTO:

http://www.lto.nl/actueel/Nieuws/10898949/Zo-weinig-van-wat-je-betaalt-gaat-naar-boer-of-tuinder?fbclid=IwAR3Dm9FEPd4UYmvcO--k9mkcn7aa0cxYTzHhgKxz5hweBMCFd_tf7SFWb5w

We vermelden enkele websites die informatie geven over wat er zoal komt kijken als we het over voedsel hebben.


Fairtradewww.fairtrade.nl/
One Worldwww.oneworld.nl/categorie/duurzaamheid/
Milieubewust eten
www.milieucentraal.nl/milieubewust-eten/
Samen eerlijk etenwww.sameneerlijketen.nl/
Eetvalleiwww.eetvallei.nl/
FAO voedsel en landbouworganisatie VNnl.wikipedia.org/wiki/Voedsel-_en_LandbouworganisatieVN organsiatie die tot doel heeft de honger in de wereld te bestrijden
Nederlandse voedsel en warenautoriteitwww.nvwa.nl/De VWA bewaakt de veiligeid van voedsel, consumentenproducten, de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en handhaaft de natuurwetgeving.
Veld en Beekwww.veldenbeek.nl/Biologische boerderij
Burgerboerderijen Wageningenburgerboerderijen.nl/

Door het rechtstreeks verbinden van de burger met de boer in eigen regio wordt de keten van graan tot brood kort.

Herenboeren Edewww.herenboerenede.nl/

Wij willen met 200 huishoudens een eigen boerderij beginnen in Ede.